Grenzeloos Toegankelijk

Via Grenzeloos Toegankelijk werd de toeristische sector ondersteund op het vlak van toegankelijkheid voor gebruikers met beperkingen. Op die manier werd het toeristisch-recreatief aanbod verbeterd en kon de sector haar kansen grijpen om een ruimere doelgroep aan te boren en de economie te stimuleren. Daarnaast informeerde het project de potentiële doelgroep van recreanten en toeristen met beperkingen over de recreatiecentra en horeca binnen de betrokken regio’s, die inspanningen doen op het vlak van toegankelijkheid.

In twee pilootgebieden werd een toegankelijk aanbod gecreëerd dat als voorbeeld kan dienen voor andere initiatiefnemers. Het gaat hierbij om toegankelijke natuurbelevingspaden in Noord-Brabant en een toegankelijk totaalaanbod (routes, horeca, recreatiedomein), en de stad Zoutleeuw en omliggende gemeenten in Vlaams-Brabant. De opgedane kennis en ervaringen blijven het provinciaal beleid in beide regio’s inspireren.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie Vlaams-Brabant, dienst Welzijn

Project partners

  • Stad Zoutleeuw
  • Stichting Zet
  • Toegankelijkheidsbureau Hasselt
  • Staatsbosbeheer

Totale subsidiale kosten

1.463.358,00 euro met een Interreg-bijdrage van 731.679,00 euro