Grenzeloos Duiken

Dankzij dit project werden enkele unieke duiklocaties in Nederland en Vlaanderen gerealiseerd. In de eerste plaats is de toegankelijkheid en de veiligheid van de bestaande duikhotspot ‘Kattendijke-Wemeldinge’ in Goes en Kapelle (NL) grondig en kwalitatief verbeterd. Vervolgens is er een splinternieuwe ‘duiktank’ bijgekomen in het West-Vlaamse Zwevegem.

De duiktank is een herbestemmingsproject van een industrieel erfgoed en heeft internationale allures wegens haar unieke karakter. Het gaat hier namelijk over een enorme oude mazouttank met een diameter van 20 meter en een diepte van 15 m. Tegenwoordig mag er steeds minder in openwatervlakken gedoken worden omwille van de gebrekkige waterkwaliteit, de te hoge recreatiedruk en de onveilige duikomstandigheden. “Duiken in een tank is bovendien de perfecte tussenstap tussen duiken in een zwembad en duiken in open water, wat de veiligheid van de duikers sterk ten goede komt,” benadrukt de projectverantwoordelijke Ruth Deseyn. “Bovendien komen beide infrastructuurprojecten tegemoet aan de grote behoefte aan nieuwe en verbeterde duiklocaties,” voegt zij er nog aan toe.

Het project richtte zich ook op het ontwikkelen van een kwalitatief duikopleidingstraject. De duiktechnieken in volkomen gecontroleerde omstandigheden worden allereerst in de duiktank aangeleerd. In een tweede fase werden deze dan toegepast in een reële situatie in de duikhotspot ‘Kattendijke-Wemeldinge’.

Tijdens de workshops en initiaties werd eveneens gewerkt aan het ecologische bewustzijn van de duikers via het ontwikkelen van een specialisatiebrevet Eco-Diver. Dit bewustzijn draagt bij tot de instandhouding en de verbetering van het onderwaterecosysteem. Deelnemers werden opgeleid tot bekwame, duurzame en ecologische duikers alias Eco-Divers. “Onkunde bij duikers heeft namelijk een grote impact op diersoorten. Zo worden bijvoorbeeld door foute instapzones de paaiplaatsen van dieren of wrakken waarop onderwaterdieren zich genesteld hebben, verstoord. Ook duikers zelf kunnen bijvoorbeeld wegglijden bij het instappen ten gevolge van algen, of ze vergeten rekening te houden met fuiken en netten van vissers.”

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie West-Vlaanderen – Dienst Sport

Project partners

  • Gemeente Goes
  • Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –Sport vzw (NELOS)
  • Nederlandse Onderwatersportbond (NOB)

Totale subsidiale kosten

2.867.624,22 euro met een Interreg-bijdrage van 1.350.000,00 euro