Grenzeloos Biobased Onderwijs

Biobased economy is in de Koepelvisie Delta Region 2030 gekozen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden kan de grensregio een unieke voortrekkersrol op zich nemen. Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk door een tekort aan technisch geschoolde mensen. 

Zowel de competenties van huidige werknemers in de industrie als onderwijsprogramma’s voor de professionals van morgen schieten nog te kort. Er is een 5-tal domeinen geïdentificeerd waar de Biobased Economy een belangrijke impact zal hebben: de land- & tuinbouw, de non-food, de chemie/biotechnologie, materialen en technologie/cleantech.

Er is een 5-tal domeinen geïdentificeerd waar de biobased Economy een belangrijke impact heeft: de land- & tuinbouw, de non-food, de  chemie/biotechnologie, materialen en technologie/cleantech. Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk als er onvoldoende technisch geschoolde mensen zijn en werknemers niet over de benodigde competenties beschikken. Om innovatie in de biobased economy te stimuleren is samenwerking tussen sectoren en onderwijsdisciplines essentieel. 

Veertien Vlaamse en (zuid-)Nederlandse onderwijs- en kennispartners en belangenbehartigers van de biobased sector hebben gezamenlijk gewerkt aan de kansen en uitdagingen die de biobased economy de grensregio biedt. Het resultaat van deze samenwerking heeft geleid tot meer dan 45 biobased lesmodules, nieuwe biobased trainings- en oefenfaciliteiten bij onderwijsinstellingen, grensoverschrijdende onderwijsprogramma's, uitwisseling van docenten en studenten en een digitaal kennisplatform, waar onder meer al het biobased lesmateriaal kan worden gedownload. 

Highlights

De basis voor dit eindresultaat is aan het begin van het project gelegd door uitgebreid onderzoek te doen naar de vraag van de biobased economy en het aanbod van biobased onderwijs. Allereerst heeft  Blenders in samenwerking met de partners de nodige (toekomstige) skills en competenties in beeld  gebracht van huidige en toekomstige medewerkers die bij bedrijven gevraagd worden. Experten - op verschillende domeinen - uit Vlaanderen en Nederland zijn bevraagd over hun inzichten op het vlak van toekomstige roadmaps, vereiste competenties, noodzakelijke oefen- en trainingsfaciliteiten en de opportuniteit van de uitbouw van een specifiek biobased georiënteerd platform. Op die manier konden de leemtes in bepaalde lesprogramma's op secundair, hoger en universitair (beroeps) onderwijsmodules ingevuld en aangepast worden. 

HoGent coördineerde de samenwerking tussen de partners om lesprogramma's en om- en bijscholingsprogramma's in kaart te brengen en af te stemmen op de toekomstige vraag. De gap tussen dit aanbod en de toekomstige vraag is in detail geanalyseerd en vormde de basis voor het actieprogramma: de ontwikkeling van nieuwe onderwijs programma’s, aanpassing van bestaande en inschakelen van ontbrekende infrastructuur. 

Curio heeft  op haar beurt de inventarisatie gemaakt van alle trainings- en oefenfaciliteiten in de grensregio. Dit heeft ertoe geleid dat  bestaande (oefen)faciliteiten zoals voor algenkweek, insecten, suiker- en bioraffinage zijn verbeterd en er is geïnvesteerd in apparatuur. Een shared facility structuur is opgezet waar zowel studenten als bedrijfsleven grensoverschrijdend gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten. Hierdoor wordt er veel meer en efficiënter gebruik gemaakt van deze (vaak kostbare) faciliteiten. 

Avans Hogeschool heeft een digitaal biobased kennisnetwerk ontwikkeld waar al het ontwikkelde lesmateriaal, informatie over stages, onderzoeks- en testfaciliteiten, biobased experts en events is terug te vinden. Onderdeel is een docentenpool voor biobased opleidingen waarbij docenten daadwerkelijk uitgewisseld worden. Docenten, studenten en bedrijven die meer willen weten over biobased onderwijs en de biobased economy kunnen terecht op www.biobasednetwork.eu. 

Dankzij Grenzeloos Biobased Onderwijs is er een groot grensoverschrijdend netwerk van alle biobased gerichte opleidingen ontstaan en kan er veel meer en beter op de vraag vanuit het bedrijfsleven geanticipeerd worden.

update: augustus 2020

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Gemeente Dordrecht

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.949.974,41 levert Interreg een bijdrage van € 1.474.987,20 (50%)