Grenzeloos Biobased Onderwijs

Biobased economy is in de Koepelvisie Delta Region 2030 gekozen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden kan de grensregio een unieke voortrekkersrol op zich nemen. Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk door een tekort aan technisch geschoolde mensen. 

Zowel de competenties van huidige werknemers in de industrie als onderwijsprogramma’s voor de professionals van morgen schieten nog te kort. Er is een 5-tal domeinen geïdentificeerd waar de Biobased Economy een belangrijke impact zal hebben: de land- & tuinbouw, de non-food, de chemie/biotechnologie, materialen en technologie/cleantech.

‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ wil het onderwijs beter laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen en specifieke vragen vanuit het bedrijfsleven. Om innovatie in de biobased economy te stimuleren is samenwerking tussen sectoren en onderwijsdisciplines essentieel. Zo heeft Blenders in de eerste fase van het project in samenwerking met de partners de nodige (toekomstige) skills en competenties in beeld gebracht van huidige en toekomstige medewerkers die bij bedrijven gevraagd worden. Om de vraag goed in kaart te brengen zijn er Rondetafelconferenties, waarbij experten - op verschillende domeinen - uit Vlaanderen en Nederland worden bevraagd over hun inzichten op het vlak van toekomstige roadmaps, vereiste competenties, noodzakelijke oefen- en trainingsfaciliteiten en de opportuniteit van de uitbouw van een specifiek Biobased georiënteerd platform. Op die manier kunnen de leemtes in bepaalde lesprogramma's op secundair, hoger en universitair (beroeps) onderwijsmodules ingevuld en aangepast worden. 

HoGent coördineert de samenwerking tussen de partners om lesprogramma's en om- en bijscholingsprogramma's in kaart te brengen en af te gaan stemmen op de toekomstige vraag. De gap tussen dit aanbod en de toekomstige vraag wordt  in detail geanalyseerd. Deze analyse vormt de basis om een actieprogramma op te stellen: ontwikkeling van nieuwe onderwijs programma’s, aanpassing van bestaande en inschakelen van ontbrekende infrastructuur. 

ROC West-Brabant heeft op haar beurt de inventarisatie gemaakt van alle trainings- en oefenfaciliteiten in de grensregio. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt om bestaande (oefen)faciliteiten zoals voor algenkweek, insecten, suiker- en bioraffinage te verbeteren. Een shared facility structuur wordt opgezet waar zowel studenten en professionals van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken. 

Avans Hogeschool zal vervolgens de creatie van een kennisnetwerk en digitaal platform voor onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven coördineren en begeleiden. Onderdeel wordt een docentenpool voor biobased opleidingen waarbij docenten daadwerkelijk uitgewisseld worden.

update: december 2018

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Gemeente Dordrecht

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.949.974,41 levert Interreg een bijdrage van € 1.474.987,20 (50%)