GoLeWe – Goesting in Leren en Werken

Bij rekrutering wordt niet alleen gelet op studieresultaten van de sollicitant, ook op zijn leergierigheid en leercompetenties. Bedrijven zijn meer en meer kennisinstellingen geworden. Het nieuwe werken vraagt om nieuwe leervormen met focus op zelfsturen, kenniscreatie en kenniscirculatie. Voor scholen en bedrijven betekent dit een cultuuromslag. Leerlingen en studenten worden meer dan ooit kenniswerkers. Hogescholen, universiteiten en middelbare scholen, die ook rechtstreeks opleiden voor de arbeidsmarkt, zullen meer aandacht moeten geven aan de integratie tussen leren, werken en zelfsturing.

Dit project werkte aan de verbetering van competenties voor levenslang leren en werken. Om de uitstroomcompetenties van studenten te verbeteren was het nodig om het onderwijs nog beter af te stemmen op de noden van het werkveld. Hogescholen, universiteiten en middelbare scholen in dit project leerden om studenten ook rechtstreeks op te leiden voor de arbeidsmarkt en zo meer aandacht te geven aan de integratie tussen leren, werken en zelfsturing.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Plantijn Hogeschool

Project partners

 • EduBROn, Universiteit Antwerpen
 • Groep T-Hogeschool Leuven
 • Hogeschool Zeeland
 • Hogeschool Zuyd
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Provinciale Hogeschool Limburg
 • Heilig Graf Turnhout
 • Koninklijk Atheneum Hoboken
 • Provinciaal Instituut Voor Technisch Onderwijs Stabroek
 • Sint-Carolus, Sint Niklaas
 • Sint-Jozef, Kontich
 • NHTV Internationale Hogeschool Breda
 • Universitair Centrum Talenonderwijs – Universiteit Gent

Totale subsidiale kosten

3.898.792,37 euro met een Interreg-bijdrage van 1.874.855,73 euro