GIST - Growing Industry through a Sustainability Transition

GIST wil groei in de proces- en maakindustrie stimuleren en richt zich daarom op succesvolle marktintroductie van technologieën die leiden tot een lager verminderd gebruik van energie of grondstoffen. Het project richt zich op bedrijven die innovatieve en vermarktbare producten naar de gebruiker willen brengen.

Bij het naar de markt brengen van nieuwe producten en technologie komen er hoge ontwikkelkosten kijken. Dit leidt ertoe dat weinig duurzaamheidsinnovaties tot een effectieve investering leiden. Door het wegnemen van risico’s rond investeringen en ontwikkelprojecten zullen bedrijven sneller nieuwe technologieën implementeren. In die zin zijn GIST haalbaarheidsstudies daarom ook bedoeld om bedrijven te helpen om de zogeheten valley-of-death te overbruggen en lacunes in het businessplan op te vangen. Bij GIST haalbaarheidsstudies wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds grootschalige FEED (Front End Engineering Design) studies in de vorm van business simulaties of de realisatie van een pilot en/of prototype met een maximale looptijd van 12 maanden, en anderzijds kortere haalbaarheidsstudies (HBS-light) met een maximale looptijd van 6 maanden. De doelgroep zijn zowel grote en middelgrote bedrijven (asset owners) in de proces- en maakindustrie, alsook KMO/MKB als technische toeleveranciers. 

Anderhalf jaar na de start werd inmiddels de vierde projectoproep gelanceerd. Bij het uitzetten van de oproepen werd telkens ingezet op een thema zoals energietransitie, mobiliteit of circulaire economie. De eerste drie oproepen leidden tot een portfolio van zowel FEED als FEED-light haalbaarheidsstudies die werden toegewezen in verschillende sectoren, dit na selectie door een adviesraad die zowel het ecologische als het economische potentieel van de ingediende voorstellen beoordeelde. 

Het consortium van GIST bestaat uit regionale clusters die introductie van cleantech innovaties en toepassingen in industriële omgeving willen versnellen. Het verhogen van de bekendheid met mogelijk relevante technologieën, geschikte kennisleveranciers of technische experts is daarvoor wenselijk. Marktintroductie van cleantech innovaties draagt daarenboven bij tot het ontwikkelen tot marktleiderschap in verschillende regionale specialismen. Door de netwerken van de verschillende regionale clusters met elkaar te verbinden en het onderling delen van good practices ontstaat er een kwalitatief hoogwaardige pijplijn van business opportuniteiten, waarbij kansen voor de bedrijven maximal worden benut. Ook in de tweede helft van het project gaat het consortium op het elan verder met het werven, begeleiden en opvolgen van veelbelovende FEED-studies die aanspraak maken op financiële ondersteuning vanuit het GIST-project.

update: augustus 2019


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Cleantech Flanders

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.031.291,38 levert Interreg een bijdrage van € 1.515.645,69 (50%)