GIST - Growing Industry through a Sustainability Transition

Het GIST-project (Interreg Vlaanderen-Nederland) stimuleert groei in de proces- en maakindustrie en streeft naar succesvolle marktintroductie van technologieën die leiden tot een lager verminderd gebruik van energie of grondstoffen. 

Het project richt zich dus op bedrijven die innovatieve en vermarktbare producten naar de gebruiker willen brengen. Bij voorkeur hebben de technologieën dan ook een hoog potentieel qua opschaling en vermarkting. Het opschalen en vermarkten van nieuwe producten en technologie brengt hoge ontwikkelkosten mee. GIST haalbaarheidsstudies hebben als doel om de risico’s die hiervan uitgaan in kaart  te brengen en te beheersen, zodat bedrijven versneld nieuwe technologieën kunnen implementeren. GIST haalbaarheidsstudies zijn dan ook bedoeld om bedrijven te helpen om de zogeheten valley-of-death te overbruggen en lacunes in het businessplan op te vangen met het oog op het aantrekken van financiering. De doelgroep zijn zowel grote en middelgrote bedrijven (asset owners) in de proces- en maakindustrie, alsook KMO/MKB als technische toeleveranciers.

Het consortium van GIST bestaat uit regionale clusters die introductie van cleantech innovaties en toepassingen in industriële omgeving willen versnellen. Het verhogen van de bekendheid met mogelijk relevante technologieën, geschikte kennisleveranciers of technische experts is daarvoor wenselijk. Marktintroductie van cleantech innovaties draagt daarenboven bij tot het ontwikkelen tot marktleiderschap in verschillende regionale specialismen. Door de netwerken van de verschillende regionale clusters met elkaar te verbinden en het onderling delen van good practices ontstaat er een kwalitatief hoogwaardige pijplijn van business opportuniteiten met maximaal benutting van de kansen voor de bedrijven in de grensregio.


Na 5 succesvolle oproepen voor haalbaarheidsstudies werd het GIST-project verlengd met en extra jaar en konden de projectpartners een 6de en laatste projectoproep lanceren. In deze oproep gaat het om haalbaarheidsstudies van het type FEED (Front-End Engineering and Design) of kleinschalige ('FEED-light') haalbaarheidsstudies van een looptijde van maximaal 6 maanden. In deze haalbaarheidsstudies komen onderwerpen aan bod die zich situeren in verschillende cleantech domeinen, zoals de energietransitie, mobiliteit en circulaire economie.  Na de eerste successen bij partners Act&Sorb en PeelPioneers, zet het GIST-project zijn werking in 2021 dan ook onverminderd voort om bijkomend kansen te bieden aan bedrijven in de grensregio.

update: februari 2021


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Cleantech Flanders

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.031.291,38 levert Interreg een bijdrage van € 1.515.645,69 (50%)