GHLOBO

In de Vlaams-Nederlandse grensregio is het aantrekken van geschoolde vakmensen vaak een knelpunt. Vooral in sectoren verbonden aan de havens, de groeiende zorgvraag en de energietransitie liggen belangrijke kansen voor verbetering. 

GHLOBO: Grensoverstijgende Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs

Een diploma of startkwalificatie blijft een belangrijk toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Waar een volwaardige kwalificatie bovendien wordt gecombineerd met relevante werkervaring, versterkt dit verder de doorstroomkansen van schoolverlaters en de instroom op de arbeidsmarkt. 


GHLOBO speelt in op de hernieuwde aandacht voor werkplekleren en wil door het aanbieden van hybride leeromgevingen een betere aansluiting creëren tussen vraag en aanbod van gekwalificeerde arbeidskrachten. De focus ligt hierbij op beroepsgerichte en technische opleidingen in het secundair (VL) of middelbaar beroeps- (NL) onderwijs. Zo blijven lerenden verzekerd van kwaliteitsvolle en authentieke leerervaringen. Het project organiseert lerende netwerkmeetings, inclusief workshops door kennis- en expertisecentra. In Provincie Antwerpen wordt een oefen- en simulatieruimte voor zorgkundigen ontwikkeld en in de Provincie Noord-Brabant zal een mobiele simulatieomgeving in de afdeling Logistiek van Curio geïnstalleerd worden. Daarnaast organiseren we ook een behoefteanalyse naar de competentie- en opleidingsnoden verbonden aan de energietransitie in het projectgebied.

GHLOBO vindt tevens aansluiting bij het lopende project De Lerende Euregio Scheldemond. Binnen de Provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen is er eveneens aandacht voor hybride leeromgevingen in de zorg- en technieksector en wordt er aansluiting gezocht om samen te komen tot een groter complementair consortium. We onderhouden hierover regelmatig contact met de projectcoördinator van de de Lerende Euregio Scheldemond en sluiten waar mogelijk aan op elkanders activiteiten.

update: augustus 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie Antwerpen, Dienst Economie, Innovatie en Samenleven

Project partners

  • Curio
  • Karel de Grote Hogeschool

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 599.998,80 levert Interreg een bijdrage van € 299.999,40 (50%)