Geo-heat App

Geothermie of aardwarmte is een lokale en duurzame energiebron, die zijn oorsprong vindt in de ontstaansgeschiedenis van de aarde. Dit is de energie die in de vorm van warmte in de ondergrond zit opgeslagen. 

Daarom heeft het gebruik van een geothermisch systeem voor verwarming (en koeling) van ruimtes ontzettend veel troeven. Ten eerste is het een bron van energie waarbij nauwelijks emissies van CO2 of andere stoffen vrijkomen. Daarbij is de aardwarmte lokaal beschikbaar, onafhankelijk van externe factoren en is het een energiebron in de ondergrond waarvan we zeker zijn dat ze voorradig is en blijft. “Eenmaal een dergelijk systeem geïnstalleerd wordt, zijn de energiekosten dus voor lange tijd stabiel en voorspelbaar,” legt de projectverantwoordelijke, Ben Laenen van VITO NV, uit.

Ondanks al deze voordelen blijkt dat er best nog veel barrières zijn die een wijdverbreide toepassing van deze intermediaire en diepe geothermische systemen in de regio tegenhouden. Geo-heat App heeft de haalbaarheid van deze energiebron nagegaan in de grensregio via een 5-tal voorbeeldstudies in de provincie Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Bij de studies werd vastgesteld dat aangepaste wetgeving voor diepe geothermie broodnodig is. Daarnaast is de optimale afstemming van het warmteaanbod (de geothermische bron) en de bovengrondse (warmte)vraag van groot belang.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

VITO NV

Project partners

  • TNO
  • Grontmij NV

Totale subsidiale kosten

267.082,72 euro met een Interreg-bijdrage van 133.541,36 euro