Forten en Linies in grensbreed perspectief

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken al verschillende jaren samen in het grensoverschrijdende Krekengebied. De laatste jaren ligt de focus hoofdzakelijk op een ‘strategisch’ grensoverschrijdend samenwerkingsproject, de Staats-Spaanse Linies.

De Linies zijn een aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken. Deze elementen en structuren getuigen van de woelige strijd die geleverd werd van de Tachtigjarige Oorlog tot en met de Spaanse Successieoorlog. Het gaat om verdedigingswerken en verschillende fortengordels in concentrische cirkels rond een stad, bestaande uit forten met gracht, linies, tussenliggende werken, open ruimte en een antitankgracht.

In het kader van Forten en Linies in grensbreed perspectief werd het samenwerkingsverband versterkt met partners uit Antwerpen en Noord-Brabant. Rond de verschillende fortengordels werden onder andere fietspaden en informatievoorzieningen ingericht om de onderlinge samenhang zichtbaar en toegankelijk te maken. Op die manier krijgen recreanten een beter beeld van het strijdgewoel en het gezamenlijk verleden, maar ook van de meerwaarde van deze bouwwerken voor landschap en natuur.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie West-Vlaanderen

Project partners

 • Provincie Antwerpen
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Zeeland
 • Stad Antwerpen
 • Stad Damme
 • Gemeente Maldegem
 • Gemeente Beveren
 • Gemeente Sint-Gillis-Waas
 • Kempens Landschap vzw
 • APB Sport
 • Artesis Hogeschool Antwerpen
 • Waterwegen en Zeekanaal NV
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Regionaal Landschap Meetjesland vzw

Totale subsidiale kosten

7.148.622,34 euro met een Interreg-bijdrage van 3.284.811,17 euro