Fokus: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking

De hightech industrie is één van de belangrijkste pijlers in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Nieuwe (disruptieve) technologieën, aanstormende concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen en de toenemende schaarste in grondstoffen vereisen herinrichting van de productieketen met meer flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit. 

De industrie moet vandaag voldoen aan maatwerk, met hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden. Om dit te bereiken zijn flexibele en meer efficiënte en snellere productieprocessen nodig. Maar ook de betrokken organisaties en operators die dergelijke productiesystemen aansturen, kunnen niet achter blijven. 

In de grensregio wordt hard gewerkt aan deze noodzakelijke transformatie naar een meer digitale industrie. Zo is er de Transformatieagenda Industrie 4.0 in Vlaanderen en Smart Industry in Nederland die dankzij hechte samenwerking en de nodige kennis- en ervaringsuitwisseling het faciliteren en ondersteunen van de maakindustrie aan beide zijden van de grens aanzienlijk versterkt. 'Fokus' vloeit direct voort uit de TOP van eind 2016 waar de premiers van Nederland en Vlaanderen zich engageerden in de samenwerkingsagenda high tech om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in beide landen aan elkaar te verbinden. Zo verknoopt Fokus kennis, faciliteiten en technologieën door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken. Daarvoor bundelen industriepartners zoals Agoria, FME, HighTech NL, Brainport Industries en kennisinstellingen Sirris, Flanders Make, KU Leuven campus Brugge, Open Manufacturing Campus en TNO de krachten.  

Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te ontwikkelen en te implementeren zodat ze kunnen transformeren naar een Fabriek van de Toekomst. Daarbij ondergaan Fieldlab Flexible Manufacturing (Eindhoven), Smart & Digital Factory Application Lab (Diepenbeek), Lab “the ultimate factory” (Brugge) en Open Manufacturing Campus (Turnhout)tevens een infrastructurele optimalisatie. Er wordt een trechtermethode toegepast waarbij de procedure start bij 200 bedrijven die een webbased scan laten uitvoeren. Daarna vinden 150 persoonlijke detailleringsgesprekken plaats met één van de projectpartners. Daaropvolgend kunnen 75 ondernemingen deel uitmaken van interactieve workshops. Ten laatste worden 35 individuele trajecten in de verschillende praktijklabs ondergebracht waarna de output van dit proces resulteert in een concreet en individueel implementatieplan. Met behulp van een toegangsbiljet kan een maakbedrijf een innovatiescan en transitietraject inkopen ter waarde van 10.000 euro.

beeld: ©Sirris

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Sirris, Afdeling Advanced Manufacturing

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 4.299.673,35 levert Interreg een bijdrage van € 2.149.836,67 (49,75%)