F2AGRI (effluent to agriculture)

Water is een cruciale grondstof voor de landbouw. Verschillende landbouwgebieden kampen door de toenemende klimaatsverandering echter met een algemene verdrogingsproblematiek. Daarnaast werd grondwater jarenlang overmatig opgepompt waardoor zowel kwantiteit als kwaliteit bedreigd zijn. De schaarste aan grondwater zorgt ervoor dat de land- en tuinbouwsector voor de nodige uitdagingen komt te staan.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn landbouwers daarom pro-actief op zoek naar alternatieve waterbronnen. Ook voor de industrie is water onmisbaar: zowel in Nederland als Vlaanderen hebben bedrijven water nodig voor hun procesvoering waarna het wordt gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater.

‘F2AGRI’ zet zich in om industrieel gezuiverd afvalwater – alias effluent - ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers. Het is een duurzame benadering in termen van tijdsinvestering, energie, transport en waterhergebruik. Bierbrouwerij Bavaria (Lieshout, Nederland) en groenteverwerkend bedrijf Ardo (Ardooie, Vlaanderen) nemen deel aan dit traject. Hoewel beide familiebedrijven geen verplichtingen hebben omtrent het ter beschikking stellen van effluent en ook geen onmiddellijke return zullen krijgen, streven ze naar duurzaam watergebruik zowel binnen als buiten de fabriek.

In Nederland wordt het effluent van Bavaria naar de akkers verdeeld via de aanwezige waterlopen (o.a. Goorloop en Wilhelminakanaal). Het effluent wordt geloosd in een waterloop en vervolgens kunnen landbouwers het water op hun perceel inlaten via omgekeerde drainage. Bij dit systeem worden drainagebuizen ondergronds geplaatst en via een regelput wordt het grondwaterpeil gecontroleerd. Ondertussen werden reeds 11 dergelijke sub irrigatiesystemen aangelegd. Daarnaast werd ook een sloot ten Noorden van Lieshout verlengd om het effluent van Bavaria ook in die richting bij de landbouwers te krijgen.

In Vlaanderen wordt het effluent van Ardo via een hoge druk leidingnetwerk verdeeld. Er werd een bufferbekken (150 000 m³), een pomphuis en 24 km leidingnetwerk aangelegd. Het F2AGRI project beoogt om een 120tal landbouwers te overtuigen om gebruik te maken van het gezuiverde water van respectievelijk Bavaria en Ardo.

Deelnemende landbouwers hebben zich ondertussen verenigd in een coöperatie. In Nederland werd de coöperatie Boer, Bier, Water opgericht en telt inmiddels 30 leden; in Vlaanderen werd de coöperatie INERO CVBA opgericht en telt 50 leden.

update: mei 2021


Alle projecten

Project verantwoordelijke

VITO

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 6.350.772,61 levert Interreg een bijdrage van € 2.960.516,13 (46,62%)

Downloads

Nieuws & events

Alle berichten