Euregional Pact II

Euregional Pact II was een grensoverschrijdende samenwerking tussen de vijf universiteiten uit de grensregio en de stichtingen LifeTecZOne en FlandersBio. Dit consortium bundelde unieke kennis en expertise op het gebied van moleculaire biologie en biotechnologie (Maastricht en Aken), optische en nucleaire beeldvorming (Maastricht en Leuven), pathologie (Antwerpen) en celdood mechanismen (Gent) om de ontwikkeling van innovatieve medicijnen met als doel de behandeling van kanker te verbeteren. Het consortium “Euregional Pact II” had twee grote doelstellingen.

Ten eerste wilde het een brug slaan tussen het wetenschappelijk onderzoek en het regionale bedrijfsleven. Door de samenwerking wilden de projectpartners wetenschappelijke kennis toegankelijker maken om sneller uit te kunnen wisselen met het bedrijfsleven in de grensregio. Het project vormde dus als het ware een loket waarachter de kennis- en expertise infrastructuren van de top 5 universiteiten van de grensregio gelegen waren. Het bedrijfsleven kon via dit loket toegang krijgen tot universitaire Life Science gebieden, uiteenlopend van bewegingswetenschappen en voedingswetenschappen tot hart- en vaatziekten en kanker. Zulke interactieve relatie tussen universiteiten en bedrijfsleven vormt een wezenlijke schakel in de cyclus van idee naar medicijn. Op deze manier konden innovatieve medicijnen tegen kanker ontwikkeld worden ten behoeve van de patiënt en de samenleving.

Ten tweede wilden de deelnemende universiteiten hun kennis en expertise bundelen in een uniek“Virtueel Researchlaboratorium” om gezamenlijk nieuwe strategieën te ontwikkelen, met name gericht op de ontwikkeling van innovatieve anti-kanker geneesmiddelen met hogere therapeutische effectiviteit en minder bijwerkingen. Het project hecht hierbij veel waarde aan het stimuleren van jong talent om een carrière in de Life Sciences te starten. Tijdens de ‘Knowledge for Growth’ conventie in Gent heeft Euregional Pact II als platinasponsor in het bijzijn van Vlaams minister van Innovatie, Ingrid Lieten, de Euregional Pact II award uitgereikt aan Dr. Sarah van de Veire van de Katholieke Universiteit Leuven voor haar baanbrekend onderzoek op het gebied van oogziekten.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Universiteit Maastricht

Project partners

  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Universiteit Antwerpen
  • Universiteit Gent
  • RWTH Aken
  • LifetecZone
  • FlandersBio vzw

Totale subsidiale kosten

5.138.991,24 euro met een Interreg-bijdrage van 2.569.495,61 euro