Entomospeed

Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier. Er is echter nood aan bijkomende kennis over de efficiëntie, de opschaling en de automatisatie van de kweek van deze insecten.

In dit project wordt, zowel op laboschaal als op pilootschaal, de benodigde kennis gegenereerd en overgedragen aan geïnteresseerde bedrijven. Zowel bij Inagro als Thomas More is er een pilootkweek van de zwarte soldaatvlieg en meelwormen die op vraag bezocht kan worden. De pilootinstellingen hebben ondertussen voldoende kennis verzameld om minstens 500 kg zwarte soldatenvlieg larven te kweken per week. Er wordt daarbij ook nagegaan of laagwaardige plantaardige reststromen geschikt zijn als voeder bij de productie van beide insectensoorten en of het gebruik van deze reststromen een invloed heeft op de nutritionele waarde van de insecten. Er werden reeds verschillende reststromen getest en de resultaten hiervan kunnen terug gevonden worden op insectinfo.be. Aan de hand van diverse automatisatie projecten, bijvoorbeeld het scheiden van de verschillende levensfases van de insecten, wordt er beoogt om de insectenkweek efficiënter te laten verlopen. Er is ook aandacht voor de omgeving: het kweekproces kan door het gebruik van diverse sensoren opgevolgd worden qua temperatuur, luchtvochtigheid. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een toestel om het fijn stof gehalte in de kweek op te volgen zodat ook de veiligheid van de werknemers kan gegarandeerd worden.

Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan de valorisatie van insecten en insectenproducten. Door uitvoering van een marktonderzoek en het samenbrengen van kennisinstellingen, insectenkwekers en insectverwerkende bedrijven wordt een beter zicht gekregen over potentiële valorisatiemogelijkheden. Recent werd een succesvolle workshop georganiseerd waarbij een 6-gangen menu werd geserveerd met eetbare insecten als belangrijkste ingrediënt.

update: november 2019

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Vives Zuid

Project partners

  • Inagro
  • HAS Hogeschool
  • Thomas More Kempen
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Fontys Hogescholen
  • NGN Pro-active

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.658.262,55 levert Interreg een bijdrage van € 829.131,28 (50%)

Nieuws & events

Alle berichten