EnergyEfficiency (EnEf)

EnEf zet in op het aanpakken van energiereductie en het inperken van CO2 uitstoot, een doel dat zich ontplooit in twee facetten.

De eerste focus ligt op het reduceren van energiegebruik in glastoepassingen in onder andere solar, de tuinbouw en gebouwde omgeving. Het ontwikkelen van een multifunctionele coating op glas door middel van nanotechnologie zal bijdragen aan een efficiënt gebruik van zonne-energie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KMO/MKB bedrijven en kennisinstellingen als TNO en Universiteit Hasselt. Hogescholen Zuyd en Fontys vervolledigen de grensoverschrijdende samenwerking. Zij ondersteunen de labwerkzaamheden en bieden op maat gemaakte opleidingen aan. De economische haalbaarheid van de prototypes wordt verkend in diverse testcases.

Ten tweede richt ‘EnEf’ zich op een kosten- en energiebesparende methode voor de ontwikkeling van farmaceutische peptiden. Peptiden zijn binnen deze sector belangrijk voor de totstandkoming van nieuwe medicijnen voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten. Peptiden zijn er in lange en korte vorm. De korte peptiden worden op grote schaal geproduceerd via klassieke methoden. De huidige productietechnieken voor de lange – en meest efficiënte – versie is tot op heden een lastig, tijdrovend, inefficiënt en energieverslindend proces. De eerste wetenschappelijke en technische resultaten tonen aan dat een drastische besparing van het energieverbruik in het productieproces gerealiseerd kan worden. Binnen ‘EnEf’ onderzoeken de bedrijven, samen met Universiteit Gent, een kosten- en energie-efficiënte methode. Ook hier zorgen de twee hogescholen Zuyd en Fontys voor ondersteuning en de integratie in nieuwe opleidingstrajecten.

De looptijd van het project EnEf bedraagt 3 jaar. Het project wordt medegefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland (Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkelingen).


Alle projecten

Project verantwoordelijke

NanoHouse

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € € 3.305.832,35 levert Interreg een bijdrage van € 1.652.916,18 (50%)