Educavia

Luchtvaartbedrijven hebben moeite om technisch geschoold personeel aan te werven. Er is een discrepantie tussen de noden van de bedrijven en het opleidingsaanbod. ‘Educavia’ investeert daarom in een uniforme vorming van luchtvaarttechnici in de grensregio, een opleidingsaanbod dus dat is afgestemd op de noden in beide landen. Dankzij de creatie van een kennisregio rond luchtvaarttechnieken kan er sneller ingespeeld worden op de noden van de markt en innovatieve trends. 


Het project verankert de MRO-sector (maintenance, repair and overhaul) in de regio zodat een kwalitatieve instroom van nieuwe medewerkers wordt verzekerd. ‘Educavia’ implementeert een niveau 5 opleiding dat een tussenstap betekent tussen het secundair onderwijs en een bachelor opleiding. Het richt zich specifiek op volwassenen die een carrièreswitch ambiëren of jongeren die bij de start van het hoger onderwijs voor een opleiding luchtvaart technisch onderwijs willen kiezen. Indien succesvol zal deze opleiding toegevoegd worden aan het curriculum van de Hogeschool VIVES. Daarnaast vormt ze een opleidingskader om studenten en werknemers de nieuwe luchtvaartontwikkelingen bij te brengen over o.a. elektrisch aangedreven vliegtuigen en drones, high tech materialen of 3D printing. Een versnelde introductie van digitale leer-  en opleidingsplatformen met focus op e-learning/Computer Base Training (CBT) modules moet eveneens een vlotte instroom tot stand brengen. Als laatste wil het project Part 147 gecertifieerd opleidings- of examencentra inrichten in Vlaanderen, strategisch gelegen in Oostende bij VLOC en op Zaventem bij ZAVO, waar ook het reguliere onderwijs gevolgd wordt. Het part 66/147 kader garandeert dat opgeleide technici overal in Europa inzetbaar zijn, wat arbeidsmobiliteit mogelijk maakt.

Met deze luchtvaartopleidingen wil ‘Educavia’ gedurende de periode van het project komen tot inhoudelijk hervormde en nieuwe opleidingstrajecten én structuren voor jaarlijks 500 studenten in het reguliere onderwijs en 7000 werknemers in de MRO bedrijven.




Alle projecten

Project verantwoordelijke

Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum

Project partners

  • Vives Noord vzw
  • Aircraft Maintenance & Training School BV
  • Aviato
  • Netherlands Aerospace Group (NAG)
  • Zavo VZW
  • FLAG - Flemish Aerospace Group

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 2.600.353,46€ levert Interreg een bijdrage van 1.300.176,73€ (50%)

Nieuws & events

Alle berichten