Eco2profit

De afgelopen drie jaar hebben tien organisaties de handen in elkaar geslagen om de uitstoot van broeikasgassen op bedrijventerreinen in de grensregio van Vlaanderen-Nederland te verminderen. Vijfhonderd bedrijven hebben op één of andere manier aan het project meegewerkt. Concreet werden er CO2-reducerende maatregelen genomen, de mogelijkheden van samenwerking benut, invulling aan het begrip CO2-neutraliteit gegeven en een bijdrage aan de lokale productie van groene stroom geleverd.

“Eco2Profit heeft het beleid van de verschillende overheden op het vlak van CO2-reductie in kaart gebracht. Dit laat toe om de nodige maatregelen beter op elkaar af te stemmen. De projectpartners formuleerden daarbij enkele concrete en zeer nuttige beleidsaanbevelingen,” aldus de projectverantwoordelijke Geert Penneman.

Het project gaf aanleiding tot studies over warmte- en walstroomnetten. Verder zijn een aantal geslaagde demonstratieprojecten uitgevoerd, zoals het plaatsen van energiezuinige openbare verlichting, het gebruik van CO2-neutrale materialen en het realiseren van groepsaankooptrajecten van groene stroom en zonnepanelen.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

POM Antwerpen

Project partners

  • POM Oost-Vlaanderen
  • POM West-Vlaanderen
  • POM Vlaams-Brabant
  • POM Limburg
  • Interleuven
  • NV Industriebank LIOF
  • Parkmanagement BV
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  • Onderzoekscentum Wegenbouw (OCW)

Totale subsidiale kosten

4.890.387,85 euro met een Interreg-bijdrage van 2.477.243,93 euro