​eco2eco

In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. 

Eco2eco: kwaliteitshout uit topnatuur!

In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. Het project loopt van 2017 tot en met 2019 en in die tijd willen de partners aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector prima hand in hand kunnen gaan. Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

Innovatief beheer
De projectpartners experimenteren met innovatieve beheermethoden, zoals het in Duitsland ontwikkelde ‘kwalificeren en dimensioneren’ (QD). Binnen eco2eco wordt de methode verder ontwikkeld en aangepast aan de regionale omstandigheden, onder andere door praktijkstages naar Duitsland en onderlinge discussies tijdens partnerexcursies. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer je het beste kunt opsnoeien en blessen/schalmen.

In het project is ook veel aandacht voor de verjonging van bos. In totaal werden er circa 157.000 jonge boompjes geplant. Soorten die door hun strooiselkwaliteit een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodem en die tegelijk op termijn kwaliteitshout kunnen leveren, kregen de voorkeur. Er is ook aandacht voor de beste manieren om de jonge aanplant te beschermen tegen vraat- en veegschade. Naast innovatieve beheermethoden proberen de partners ook de exploitatie zo duurzaam en efficiënt mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld door te experimenteren met het aanleggen van dunningspaden in de vorm van ruimingspistes op een afstand van 40m van elkaar, met gebruik van onder andere laser en GPS. Ook het uitslepen van hout met een paard, een methode die in bijvoorbeeld kwetsbare gebieden, wordt getest.

Vraag, aanbod en vermarkting
Het project richt zich op het produceren van kwaliteitshout dat geschikt is voor een hoogwaardige toepassing. Bijvoorbeeld meubels, parket en fineer. Om de houtproductie en - vermarkting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zijn vraag en aanbod in de grensregio in kaart gebracht. Daarnaast testen we ook diverse nieuwe en oude verkoopmethoden zoals via een veiling, langs de weg en online. Daarnaast buigen we ons over de vermarkting van houtige biomassa uit het beheer van landschapselementen.

Kennisdelen en communicatie
Binnen het project is veel aandacht voor het verspreiden en borgen van de ontwikkelde kennis. Op die manier kan iedere boseigenaar en -beheerder de opgedane kennis en inzichten succesvol inzien en toepassen. Alle resultaten en informatie vind je op de website (www.eco2eco.info), op sociale media (twitter, Linked in en Facebook) en op Ecopedia (www.ecopedia.be).

Update: juni 2019

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Inverde

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 5.000.000 levert Interreg een bijdrage van € 2.500.000 (50%)

Nieuws & events

Alle berichten