Duurzame zeehavens

De vijf havenbesturen van Gent, Zeebrugge, Oostende, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen zijn in dit project een eerste samenwerking aangegaan, rond duurzame ontwikkeling. In het bijzonder legden ze hierbij de focus op energetische verduurzaming.

Elk van de havens voerde een onderzoek uit rond een bepaald thema. De aandacht ging  hierbij naar de mogelijkheden om reststromen uit te wisselen, de gezamenlijke netaansluiting van windturbines, de ontwikkeling van duurzame en ecovriendelijke havengebouwen, het opwekken van zonne-energie op grote schaal en de haalbaarheid van een milieudatabank voor de scheepvaart.

Via een lerend netwerk konden deelnemers leren van elkaars onderzoeken en acties, inspiratie opdoen en nieuwe opportuniteiten uitdiepen. Dit lerend netwerk bestaat uit twee delen:

  • Regelmatig grensoverschrijdend overleg tussen de betrokken projectpartners
  • Overleg met alle stakeholders in en rond de betrokken havengebieden
Alle projecten

Project verantwoordelijke

Gemeentelijk Autonoom Bedrijf ‘Havenbedrijf Gent’

Project partners

  • Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen N.V.
  • Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende
  • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
  • N.V. Zeeland Seaports

Totale subsidiale kosten

794.428,00 euro met een Interreg-bijdrage van 397.214,00 euro