Duurzaam Verbinden

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen-Broek. Het park Kempen-Broek is met zijn 25.000 ha in omvang uniek voor Vlaanderen en Nederland. Van oudsher was dit één groot aaneengesloten natuurgebied. In 1839 werd dit ecologisch waardevolle gebied in tweeën geknipt door de Belgisch-Nederlandse grens. Sindsdien zijn er tal van kunstmatige barrières zoals prikkeldraad en omheiningen en wordt het gebied als het ware in stukjes geknipt. Het project was erop gericht om deze versnippering tegen te gaan. “Om de belevingswaarde voor recreanten te verhogen, werken de projectpartners samen aan actief landschaps- en natuurherstel”, aldus Erwin Christis, projectverantwoordelijke van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM).

Dit project werkte verder op de resultaten en ervaringen van het Interreg III-project Kempenbroek. Duurzaam verbinden wilde in de eerste plaats de mensen verbinden die steeds vaker op zoek gaan naar ontspanning en rust in hun eigen woon- en werkomgeving. Daarnaast wilde het project ook planten en dieren samenbrengen die in onze steeds sterker versnipperde landschappen nood hebben aan robuuste verbindingen om te overleven of zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatsverandering. Concreet werden de doelstellingen vertaald naar activiteiten op het vlak van een grensoverschrijdend belevings- en educatief aanbod, landschaps- en natuurherstel, het invullen van ontbrekende schakels in grensoverschrijdende natuurverbindingen en grensoverschrijdende recreatieve infrastructuur.

Het project creëerde enkele mooie resultaten. Zo is het recreatieve aanbod in het Bospark De Ijzeren Man (Weert) verbeterd door de vernieuwing van de trimbaan en de aanleg van een rolstoelpad, werd het bezoekersonthaal voor Kempen-Broek in de Pollismolen (Bree) geopend en zijn er in het gebied Tösch-Langeren (Maaseik) voor 4,3 km wandelpaden opgewaardeerd. Daarnaast werden verschillende recreatieve kaarten en folders uitgegeven en werd een educatief programma gerealiseerd.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)

Project partners

  • Provinciaal Natuurcentrum
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Vlaamse overheid – Agentschap voor Natuur en Bos
  • Waterschap Peel en Maasvallei
  • Provincie Limburg (NL)
  • Gemeente Weert
  • Bosgroep Zuid Nederland
  • Stad Bree

Totale subsidiale kosten

2.382.337,50 euro met een Interreg-bijdrage van 806.746,65 euro

Downloads