DEMI MORE

DEMI MORE (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) – geleid door Kempens Landschap en de provincie Noord-Brabant – richt zich op energie-efficiëntie  in onroerend (historisch) erfgoed.

In dit project spelen zes demonstratieprojecten de hoofdrol. Zo is er de douaneloods in Essen waar de restauratie voorspoedig verloopt. Nu het stalen dakgebinte opnieuw in orde is, zal er in een volgende stap een mock-up (een model op ware grootte) van een BIPV-paneel (Building-integrated photovoltaics) in de lichtstraat geïnstalleerd worden. Een ander demonstratieproject is het klooster van Megen. De minderbroeders hebben het plan opgevat om warmte van de zon te capteren via aluminium vingers (thermoslates) onder het leiendak. Afgelopen week is de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de optimale inzet van deze gewonnen warmte. Bijkomend zet het klooster in op de optimalisatie van het binnenklimaat van de kapel via een experiment met de toepassing van HumiTemp die gedurende januari zal staan. Ook de demonstratiesite in Westerlo, het molendomein van de Beddermolen, richt zijn pijlen op een innovatief verwarmingssysteem, met name de amorfe linten. Deze manier van verwarmen is zeer interessant om een ruimte snel warm te krijgen bij onregelmatig gebruik. Het systeem wordt in januari 2019 geïnstalleerd. 

Een aantal demonstratieprojecten zijn ondertussen afgerond. Zo heeft de gemeente Hilvarenbeek in december 2018 de kerk in Esbeek gerestaureerd en omgebouwd tot een energie-efficiënte school. Denk aan optische vezels voor meer licht, aan capillaire matten voor verwarming,…  In Edegem werd het westelijk koetshuis van het kasteel Hof ter Linden aan de binnenzijde geïsoleerd met aërogel. Het jeugdverblijfcentrum Roosendael in Sint-Katelijne-Waver produceert dan weer haar eigen energie via twee brandstofcellen en binnenkort ook via een Smartflower, een PV-systeem dat steeds de optimale stand ten opzichte van de zon zoekt. 

Eens alle maatregelen getroffen zijn is het uitkijken naar het resultaat op het vlak van energiewinst en CO2-reductie. Om dit te berekenen wordt er in elke demosite de nodige meetapparatuur geplaatst.    

DEMI MORE draagt ook een steentje bij aan de vertaling van de internationale duurzaamheidsnorm BREEAM Refurbishment and Fit-Out (RFO) voor de Nederlandse en Belgische markt. Op dit moment is de ontwikkeling van de Nederlandse norm in volle uitvoering. DEMI MORE neemt de uitwerking van het onderdeel energie voor haar rekening. Voor de Belgische markt is er een code van goede praktijk voor restauratie opgesteld. De bedoeling was dat deze tekst als uitbreiding aan het BREEAM RFO 2015 schema, aan de Building Research Establishment (BRE), de ontwikkelaar van het internationale keurmerk BREEAM, zou worden voorgesteld voor de toepassing op erfgoed in de drie Belgische landsdelen. Uiteindelijk bleek dat BRE niet geneigd was om toevoegingen te aanvaarden op hun schema. Er werd dan ook beslist om de code van goede praktijk uit te breiden en als een op zich staand document te gaan gebruiken. Dit resulteerde in de tekst: “DEMI MORE: een geïntegreerde aanpak van het conservatieproces”. De tekst is gebaseerd op een aantal normen rond erfgoed en duurzaamheid, en werd geschreven met toepassing op de drie Belgische landsdelen.”

update: januari 2019

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Kempens Landschap

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.864.585,93 levert Interreg een bijdrage van € 1.432.292,96 (50%)

Downloads