DeeldeZon

Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project – geleid door Zonnova - combineert zonnedaken, slimme laadpalen en deelauto’s om zo bij te kunnen dragen aan de realisatie van energieneutrale buurten en wijken in de grensregio. 

Slimme laadpalen zullen de energie van de zonnedaken voor de auto’s gebruiken en omgekeerd. Mijn Domein Energie zorgt voor de realisatie van bi-directionele laadpalen: via deze laadpalen en auto-accu’s van deelauto’s wordt gezorgd voor een stabiele energielevering en -opslag. Buurauto (Nederland), Zuidtrant (Antwerpen) en Pajopower (Pajottenland) nemen de inzet van de deelauto’s op zich. De zonnepanelen worden geïnstalleerd op publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen. Het voordeel hiervan is dat deze gebouwen meestal in de woonkernen staan, vlot bereikbaar en voorzien van parkeermogelijkheden voor de deelwagens. Daarnaast wordt software op punt gezet door I-Leco voor o.a. de belasting van de slimme laadpalen en voor het reserveren, managen en gebruiken van de auto's. Er wordt tevens een elektrische deelfietsensysteem opgezet in Vlaanderen. Kleine mobiliteitshubs worden gerealiseerd waarbij gekozen kan worden tussen een deelauto of -fiets.

DeeldeZon streeft in de grensregio naar de realisatie van 80 zonnedaken, 80 bi-directionele laadpalen en 150 elektrische deelauto's, in op elkaar aangesloten systemen. In mei 2020 is een wijzigingsvoorstel ingediend waarbij de Vlaamse invulling grotendeels met V1G smart -laadpalen wordt gerealiseerd. Deze wijziging is noodzakelijk om het project in Vlaanderen op de rails te houden binnen de aldaar aanwezige technisch als financiële (sluitend businessplan) gegevenheden. In totaal zullen zo’n 24.000 panelen worden aangesloten. In Antwerpen wordt o.a. onderzocht of in gemeente Mortsel de daken van cultuurcentrum de Caleidoscoop en het plaatselijke zwembad voorzien kunnen worden. Deze dichtbevolkte zuidrand van Antwerpen gaat gebukt onder grote mobiliteitsproblemen. DeeldeZon tracht de inwoners daarom warm te maken voor duurzame woon- werkverplaatsingen en de tweede wagen in te ruilen voor een elektrisch deelwagensysteem dat gemakkelijk, betrouwbaar en beschikbaar is. Daarnaast zijn werkafspraken gemaakt voor de plaatsing van een groot aantal systemen in de provincie Limburg in diverse gemeenten bijv. Horst aan de Maas Venlo en Maastricht en in de provincie Noord-Brabant in de steden Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Met de Tu/E wordt gewerkt aan een simulatie model waarin in verschillende type wijken met verschillende electriciteitsnetwerken met hun capaciteitsknelpunten in beeld gebracht kunnen worden. Het project is in december 2020 opgerekt in tijd en loopt nu tot en met november 2022.

update: januari 2021Alle projecten

Project verantwoordelijke

Zonnova

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.899.789,64 levert Interreg een bijdrage van € 1.949.894,82 (50%)