DeeldeZon

Delen van lokaal opgewekte zonne-energie en het delen van elektrische auto’s voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project – geleid door Zonnova - combineert zonnedaken, slimme laadpalen, stationaire batterijen en deelauto’s en stemt deze onderling op elkaar af, om zo bij te kunnen dragen aan de realisatie van energie neutrale buurten en wijken in de grensregio. Twee transities worden zodoende gecombineerd: de energie- en de mobiliteitstransitie.

De zonnepanelen worden of zijn reeds geïnstalleerd op publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen. Het voordeel hiervan is dat deze gebouwen meestal in de woonkernen staan, vlot bereikbaar en voorzien van parkeermogelijkheden voor de deelwagens. Er wordt in Vlaanderen tevens een elektrische deelfietsensysteem opgezet. Hiertoe worden kleine mobiliteitshubs gerealiseerd, waarbij gekozen kan worden tussen een deelauto of -fiets.

Via slimme laadpalen wordt de energie van zonnedaken gebruikt voor de auto’s en omgekeerd voor de energievoorzieningen van de aangesloten gebouwen. Dit laatste gebeurt via stationaire batterijen en/of bi-directionele laadpalen. De software die dit allemaal mogelijk maakt, is door I-Leco ontwikkeld en optimaliseert de belasting van alle aangesloten systemen waaronder het gebruik van de aangesloten elektrische auto’s. In Nederland zorgt Fluctis voor de realisatie van de (bi-directionele) laadpalen. In België nemen Ecopower en Pajopower deze taak op zich. Tezamen zorgen de laadpalen, de batterijen van deelauto’s en de stationaire batterijen  voor een stabiele elektriciteitsvoorziening.

Buurauto (Nederland), Zuidtrant-2, Ecopower en Pajopower nemen de inzet van de deelauto’s op zich.

In mei 2020 is DeeldeZon in Vlaanderen ingrijpend gewijzigd. In plaats van bi-directionele laadpalen is er in Vlaanderen gekozen om te gaan werken met slim laden op zonne-energie. Slim in de zin dat rekening wordt gehouden met de belasting van het lokale elektriciteitsnetwerk. Deze wijziging was noodzakelijk omdat door technologische-/juridische- en organisatorische beperkingen er geen sluitende en renderende exploitatie te realiseren viel. Ook in Nederland blijkt in december 2021 er door gelijksoortige technologische- én bedrijfseconomische beperkingen een forse wijziging noodzakelijk te zijn en is de focus komen te liggen op het realiseren van lokale ecosystemen, waar een stationaire batterij de rol van de bi-directionele laadpaal overneemt.

In totaal was het doel binnen DeeldeZon zo’n 24.000 panelen te gaan ontsluiten. In Vlaanderen voornamelijk door de realisatie van nieuwe zonnedaken in enkele randgemeenten van Antwerpen (onder andere Mortsel en Bonheiden). Deze dicht bevolkte zuidrand van Antwerpen gaat gebukt onder grote mobiliteitsproblemen. DeeldeZon tracht de inwoners daarom warm te maken voor duurzame woon- werkverplaatsingen en de 2de wagen in te ruilen voor een elektrisch deelwagensysteem dat gemakkelijk, betrouwbaar en beschikbaar is. Vergelijkbare toepassingen vinden plaats in Pajottenland.

In Nederland wordt ingezet op de realisatie van enkele kleinere solitaire toepassingen waar een of hooguit twee elektrische deelauto’s geplaatst worden, welke vervolgens via een slimme laadpaal van groene elektriciteit worden voorzien. Deze elektriciteit komt van een nabijgelegen zonnedak, waarop ook een thuisbatterij op wordt aangesloten. Deze batterij is bedoeld voor het opvangen van pieken in het aanbod van en de vraag naar elektriciteit. Toepassing van deze DeeldeZon systemen is voorzien in het  Limburgse Hof van Assisi en in de gemeente Den Bosch. 

DeeldeZon loopt nog tot en met mei 2023.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Zonnova

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.899.789,64 levert Interreg een bijdrage van € 1.949.894,82 (50%)