De Lerende Euregio Scheldemond

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. 

Tijdens de afgelopen 6 maanden werd op het vlak van communicatie vooral gewerkt aan de aanbesteding, technische realisatie en uitbouw van de LES projectwebsite. Een inhoudelijk LES filmpje en een animatiefilmpje voor het LES Fonds werden gerealiseerd en ruim verspreid, en de uitwerking van een 3-tal LES Fonds projectinitiatieven werd begeleid. Verder werden aanbestedingsprocedures opgestart en opdrachten toegewezen voor 1. de realisatie van een digitale kaart met een overzicht van opleidingen in de Euregio Scheldemond en 2. voor de opstart van een duurzaam Lerend Netwerk dat ook nà het LES project werk zal maken van grensoverschrijdende samenwerking rond techniek en zorg

Tijdens de zomer startten tevens de voorbereidingen voor de organisatie van een eerste LES Stakeholdersevent. Dit digitale LES event vond plaats op 9 december 2020. Rode draad was de (verhoogde) inzet van technische/technologische innovatie in de zorg: 'Techniek, onze zorg'. De inventarisatie hybride leervormen is verder zo goed als afgerond. Voor de proeftuinen techniek zijn een aantal geautoriseerde beschrijvingen afgewerkt en zijn de proeftuinen niveau 4 en 5 gestart. Het competentiecoaching traject werd eveneens opgestart. De grensoverschrijdende inspiratiegids staat on line. Voor de proeftuinen zorg werd o.m. gewerkt aan een digitaal platform (stages) en aan een draaiboek voor de leerafdeling.

update: februari 2021

Alle projecten

Nieuws & events

Alle berichten