CrossCare 2.0

In navolging van CrossCare (2016-2021) richt CrossCare 2.0 zich verder op innovatie als antwoord op groeiende maatschappelijke zorgvragen en noden. Het vorige traject toonde aan dat de rol en ondersteuning van proeftuinen een grote meerwaarde kan betekenen voor innovatietrajecten in de ruime zorg- en welzijnssector. Er werden toen maar liefst 30 concrete zorginnovatie-trajecten ondersteund en versterkt.  

Samenwerking in innovatie voor de zorg van de toekomst 

In de huidige zorgcontext, waar noden steeds groter worden, innovatiebereidheid nog steeds beperkt is en de COVID-crisis een aantal zaken op scherp gezet heeft, moet er blijvend ingezet worden op samenwerking tussen zorgproeftuinen, zorgorganisaties en innovatie-ontwikkelaars in de grensregio. CrossCare 2.0 faciliteert de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg door het aanbieden van financiële steun en begeleiding door acht zorgproeftuinen. Op deze manier begeleiden een Nederlandse en Vlaamse proeftuin  bedrijven en/of zorgorganisaties in een innovatietraject om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en te toetsen in de praktijk. De eindgebruiker zoals een patiënt of burger staat dus niet enkel centraal bij het evalueren, maar ook bij de ontwikkeling, uitwerking en bijsturing ervan. 

In het nieuwe project wordt extra nadruk gelegd op o.a. bedrijven als innovator, groene en klimaatneutrale zorg, gezondheids-economische waardering en een peer review community dat instaat als klankbord van de innovatietrajecten. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Thomas More Kempen

Project partners

  • Brainport Development
  • Coöperatie Slimmer Leven
  • Eerstelijnszone Brugge
  • HZ University of Applied Sciences
  • In4care
  • Odisee
  • POM West-Vlaanderen
  • Stichting Care Innovation Center West-Brabant
  • Stichting Zuyd Hogeschool
  • ZorgLab

Totale subsidiale kosten

Toegekende subsidie Interreg: € 3.999.999,84 (50 %)