CrossCare

De zorgnood bij Vlaamse en Nederlandse ouderen zal de komende jaren enorm stijgen. Ook andere evoluties, zoals de toename van het aantal alleenstaande ouderen, de druk op de arbeidsmarkt inzake zorgberoepen en budgettaire beperkingen, vormen een belangrijke uitdaging. Om oplossingen aan te reiken in de grensregio is onderzoek en innovatie nodig.

CrossCare heeft als doel om innovatie in de zorg te stimuleren, bij te sturen en te versnellen. Het project ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van innovaties door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting. Deze proeftuinen, of Living Labs geven bedrijven of zorgorganisaties de kans om een product of dienst nauwgezet en succesvol uit te werken. Zes ervaren zorgproeftuinen (CareVille, Innovage, LiCalab, Brainport Healthy Living Lab, CIC en EIZT) slaan de handen in elkaar. Elk innovatieproject krijgt een op maat gemaakte ondersteuning van één Vlaamse én Nederlandse proeftuin. Een zorgproeftuin begeleidt ontwikkelaars van zorginnovaties om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en te toetsen in de praktijk. Het CrossCare netwerk biedt op die manier een breed ecosysteem waarin samenwerkingsverbanden in de hele zorg- en waardeketen kunnen worden ontwikkeld.

In de periode april 2016 tem juni 2016 dienden 160 bedrijven projectvoorstellen in. In wave 1 gingen 9 innovatieprojecten van start, in april 2017 gingen 8 projecten van start uit wave 2 en in oktober 2017 werden 2 nieuwe projecten goedgekeurd uit wave 3.  Wave 4 werd eind 2018 gesloten en telde 5 nieuwe innovatieprojecten. In 2019 werd wave 5+ geopend. Wave 5+ neemt een andere benadering, dan de vorige 4 waves. In 7 regio's binnen de grensregio werden zorguitdagingen geformuleerd door zorgactoren. Intussen selecteerde de stuurgroep van CrossCare in nauw overleg met deze zorgactoren bedrijven die innovatieve oplossingen formuleren voor deze zorguitdagingen. In 2020 zijn de consortia van bedrijven en zorgactoren binnen wave 5+ concreet aan de slag gegaan. Hoewel de meeste trajecten in 2020 logischerwijze enige vertraging opliepen en de nodige extra bekommernissen tegenkwamen ten gevolge van de COVID-crisis, zijn de meeste wel terdege opgestart en lopende. Begin februari 2021 voorziet het partnerschap een groot CrossCare-slotsymposium dat het project, de projectresultaten en de opgeleverde zorginnovaties finaal in de kijker moet zetten.

update: november 2020


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Welzijnszorg Kempen

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 10.091.625,55 levert Interreg een bijdrage van € 4.999.353,18 (49.54%))

Downloads

Nieuws & events

Alle berichten