CrossCare

De zorgnood bij Vlaamse en Nederlandse ouderen en zorggebruikers zal de komende jaren nog enorm stijgen. Ook andere evoluties, zoals de toename van het aantal alleenstaande ouderen, de druk op de arbeidsmarkt inzake zorgberoepen en budgettaire beperkingen, vormen een belangrijke uitdaging. Om oplossingen aan te reiken in de grensregio is onderzoek en innovatie nodig.

CrossCare heeft als doel om innovatie in de zorg te stimuleren, bij te sturen en te versnellen. Het project ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van innovaties door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting. Deze proeftuinen, of Living Labs geven bedrijven of zorgorganisaties de kans om een product of dienst nauwgezet en succesvol uit te werken. Zes ervaren zorgproeftuinen (CareVille, Innovage, LiCalab, Brainport Healthy Living Lab, CIC en EIZT) slaan de handen in elkaar. Elk innovatieproject krijgt een op maat gemaakte ondersteuning van één Vlaamse én Nederlandse proeftuin. Een zorgproeftuin begeleidt ontwikkelaars van zorginnovaties om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en te toetsen in de praktijk. Het CrossCare netwerk biedt op die manier een breed ecosysteem waarin samenwerkingsverbanden in de hele zorg- en waardeketen kunnen worden ontwikkeld.

In de ganse projectperiode (april 2016 tem maart 2021) dienen uiteindelijk meer dan 175 bedrijven en organisaties kandidaat-innovaties en projectvoorstellen in. In wave 1 gingen 9 innovatieprojecten van start, in april 2017 gingen 8 projecten van start uit wave 2 en in oktober 2017 werden 2 nieuwe projecten goedgekeurd uit wave 3.  Wave 4 werd eind 2018 gesloten en telde 5 nieuwe innovatieprojecten. Wave 5+ kende een andere benadering en selecteerde uiteindelijk 6 geïntegreerde innovatietrajecten die uitgevoerd werden door een combinatie van zorgactoren en bedrijven (en die binnen de grensregio een antwoord bieden op zorguitdagingen geformuleerd door zorgactoren). In totaal ondersteunt CrossCare zo 30 innovatietrajecten van 44 verschillende ProjectPartner Light's. Begin februari 2021 sloot het partnerschap het traject af met een groot CrossCare-slotsymposium dat het project, de projectresultaten en de opgeleverde zorginnovaties finaal in de kijker zette.

Finale update: september 2021Alle projecten

Project verantwoordelijke

Welzijnszorg Kempen

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 10.091.625,55 levert Interreg een bijdrage van € 4.999.353,18 (49.54%))

Nieuws & events

Alle berichten