Cover-it

Het doel in Cover-it was om de functie van onderhoudstechnicus binnen industriële bedrijven (productiebedrijven, servicebedrijven, machineconstructeurs, gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, …) beter in te vullen in de samenwerkende regio’s. 

Enerzijds hebben de partners de onderhoudstechnici op een competentie- en praktijkgerichte manier opgeleid, anderzijds hebben de partners ook werkzoekenden geworven, bijgeschoold, omgeschoold en toegeleid tot de functie van onderhoudstechnicus om zo tegemoet te komen aan het tekort op de arbeidsmarkt.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Syntra West vzw

Project partners

  • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
  • ROC Westerschelde
  • VDAB
  • Kenteq Training en Advies
  • UWV
  • Katholieke Hogeschool Limburg

Totale subsidiale kosten

1.113.548,10 euro met een Interreg-bijdrage 556.774,05 euro