ConnectSME

Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen hecht Vlaanderen veel belang aan de introductie van nieuwe duurzame technologieën, zo toont het recent goedgekeurde Vlaams Klimaat- en Energieplan aan. Ook in Nederland ligt in de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) de nadruk op marktintroductie van innovatieve technologie. 

Helaas bereikt beloftevolle technologie de weg naar de markt nog te weinig en geraakt het zelden voorbij de fase van onderzoek en ontwikkeling. Zeker voor MKB/KMO blijft het moeilijk om hun oplossing onder de aandacht te brengen van zowel publieke overheden als private bedrijven.

Er is  dus dringend actie nodig om duurzame innovatieve oplossingen sneller uit te rollen. Studies tonen aan dat technologie nood heeft aan een fysieke demonstratie- en testomgeving in reële marktomstandigheden. ConnectSME wil daarom bedrijven connecteren met zes proeftuinen in de grensregio die sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. Thorsite (VITO), Snowball (Xvent), Green Energy Park in Vlaanderen, Green Village (TU Delft), De ploeggoot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland pionieren door hun infrastructuur te verbinden aan beloftevolle innovaties en zo drempels voor samenwerking tussen clusters en regio’s weg te nemen.

Via een vouchersysteem zullen 36 bedrijven ondersteund worden om hun product of dienst te testen. Hierbij zal grensoverschrijdende samenwerking maximaal gefaciliteerd en ondersteund worden, waarbij kwalitatieve matches gevormd worden met partijen over de grens. Deze trajecten staan toe feedback te krijgen op basis van het werkelijke gebruik van de technologie. De inzichten die hier ontstaan leiden tot verdere verfijningen van het product en verhogen de kansen op commercieel succes. Daarnaast worden de producten ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de kenbaarheid van de producten te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Flux50

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.050.000,00 levert Interreg een bijdrage van € 1.025.000,00 (50%)