CO2 voor energie opslag (EnOp)

Eén van de grote uitdagingen voor Europa in de komende eeuw is het opbouwen van een koolstofarme economie waarbij een duurzame, betrouwbare en betaalbare toevoer van energie wordt gegarandeerd. 

Elektrische, thermische en mechanische opslag worden stilaan meer onderzocht. De ambitie van ‘EnOp’ is de doorontwikkeling van chemische opslag en bijhorende CO2 omzettingstechnologieën. CO2 wordt beschouwd als een waardevolle alternatieve bron van koolstof aangezien het overvloedig beschikbaar is. ‘EnOp’ richt onderzoek op zowel directe als indirecte omzettingen. In functie van de directe methode worden drie technologieën ontwikkeld om zonlicht en CO2 om te zetten en op te slaan in de vorm van chemicaliën en brandstoffen: er wordt onderzoek verricht naar algen, nanodeeltjes en halfgeleiders om biomassa te produceren. Vier technologieën worden ontwikkeld om energie indirect (via elektriciteit) om te zetten. Hiervoor is energie in de vorm van elektriciteit nodig, afkomstig van zowel conventionele als duurzame bronnen. Inmiddels zijn voor alle zeven technologieën demonstrators ontwikkeld aan de hand waarvan de procescondities worden geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot zeven publicaties met nog enkelen in voorbereiding. Er is een business team opgesteld met vertegenwoordigers vanuit de industrie die de onderzoekers ondersteunen bij het kiezen van de juiste applicaties en de beste routes naar de markt. Daarnaast zijn er techno-economische en trend analyses gemaakt aan de hand waarvan de economische haalbaarheid en marktpotentie kan worden ingeschat. Voor enkele technologieën die dichter tegen de markt aanliggen zijn doorontwikkeltrajecten gedefinieerd en zelfs al vervolgprojecten ontwikkeld met marktpartijen, op basis van de binnen het EnOp project behaalde resultaten. Er wordt veel gecommuniceerd over het EnOp project zowel via nieuwsbrieven, als door middel van presentaties en een binnenkort te houden symposium.

De onderzochte technologieën (link naar posters in het ENG):

  1. Kunstmatig blad: een zonnecel en een elektrochemische cel koppelen om kunstmatige fotosynthese te creëren
  2. Plasma-katalyse: omzetting van CO₂ in CH4 of CO door zonlicht geabsorbeerd via metalen nanodeeltjes
  3. Algen voor fijne chemicaliën: omzetting van CO₂ in hoogwaardige verbindingen door met zonlicht geabsorbeerde micro-algen in een bioreactor
  4. Elektrochemische omzetting of CO₂ in een monomeer voor een biologisch afbreekbare kunststof die polystyreen vervangt
  5. Bio-elektrochemische omzetting van CO₂ in C2 tot C6 zuren en alcoholen plus hun derivaten
  6. Microgolfplasmareactor om CO₂ (plus H2O of H2 of CH4) om te zetten in syngas, methanol of ethanol
  7. Glijdende boogplasma en plasma-katalyse: diëlektrische barrière-ontlading en glijboogplasmareactoren gecombineerd met katalyse om CO₂ om te zetten

Update: april 2019


Alle projecten