Circulair Onderhoud

In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. 

Via praktijkonderzoek en demonstraties zal worden gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo zal gekeken worden naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer.

Verder zullen nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld worden voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens zal de vraag centraal staan of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

In het project zijn de Use Cases en Project charters verder uitgewerkt en worden er in de deelprojecten Projectpartners Light geselecteerd om de deelproject teams te versterken en effectief aan de slag te gaan.
Inmiddels zijn de volgende Projectpartners Light toegetreden tot het project: Dijkgraaf-Support, ITIS B.V., Motoren Françoys, ENGIE Services Zuid, ENGIE Fabricom.

update: mei 2021


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Ki<|MPi, innovatie

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.464.543,46 levert Interreg een bijdrage van € 710.000,00 (48,48%)