CEM: Communicatiemodel voor energiekost en integrale woonkwaliteit op maat van huurders

Het project CEM (Communicatiemodel voor energiekost en integrale woonkwaliteit op maat van huurders) analyseerde en gebruikte bestaande gegevens over energetische kwaliteiten van sociale huurwoningen (gebouwgegevens) en koppelde die aan de bewonersinvloed.

Met deze gegevens werd bewezen dat energiebesparende investeringen een win-winsituatie opleveren, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Het model wordt gratis ter beschikking gesteld aan andere huisvestingsmaatschappijencoöperaties en de hele huursector. Het is niet gelukt om een gezamenlijk Vlaams-Nederlands model te ontwikkelen omwille van externe factoren en verschillende context (beschikbaarheid van gegevens, regelgeving inzake privacy,..).

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Zonnige Kempen

Project partners

  • Woonstichting Etten-Leur

Totale subsidiale kosten

412.231,20 euro met een Interreg-bijdrage van 201.487,50 euro