C-4CE

Circulaire economie (CE) zal de komende jaren veel nieuwe werkgelegenheid opleveren. Het huidige CE-opleidingsaanbod in de grensregio is echter niet voldoende, waardoor bedrijven geen mogelijkheid hebben om barrières in kennis te doorbreken of knelpunten op te lossen teneinde de transitie naar CE in gang te zetten. 

Competentie- en opleidingstool voor circulaire economie gericht is op KMO’s/MKB’s

Om het gebrek aan competenties voor studenten en werknemers te verhelpen, streeft C-4CE naar een betere afstemming tussen de benodigde competenties en de effectieve competenties waarmee professionals opgeleid worden. De bestaande opleidingen zijn veelal te eng omdat zij enkel een technologische oriëntatie of materiaalfocus hebben en niet zijn gericht op circulaire businessmodellen of andere niet-technologische aspecten van CE. Het verwerven van inzicht in andere aanbieders van opleidingen kan leiden tot het vormen van samenwerkingsverbanden, die nieuwe opleidingen ontwikkelen of bestaande opleidingen aanpassen aan nieuwe doelgroepen.

Via de te ontwikkelen CE-competentie en -opleidingstool wordt de markt voor opleidingen samengebracht en kunnen deze opleidingen 'gematcht' worden met organisaties die zich verder willen ontwikkelen. Door een beter zicht te krijgen op wat CE kan betekenen voor hun bedrijf en de competenties die zij daartoe nodig hebben, zullen bedrijven beter in staat zijn geschikte profielen op de arbeidsmarkt in de grensregio te vinden en de transitie vlotter in gang te zetten.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Centexbel, Afdeling R&D

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 423.930,60 levert Interreg een bijdrage van € 211.965,30 (50%)