BodemBreed

De bodem is een complex geheel. Vruchtbaarheid, weerbaarheid en biodiversiteit hangen daarbij nauw met elkaar samen. In het huidige Vlaamse en Nederlandse beleid worden de verschillende bodemaspecten echter nog te vaak afzonderlijk belicht. BodemBreed bracht hierin verandering.

BodemBreed richtte zich op het verduurzamen van het landbouwkundig bodemgebruik door het versterken van de kennis en inzichten over de bodem als samenhangend geheel. Het project stelde kennisinfrastructuur, -netwerken en samenwerkingsverbanden samen die het innovatieproces en de verdere verbetering van de bodemkwaliteit handhaven. Tientallen landbouwers uit Vlaams-Brabant, Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg bundelden hun kennis en praktijkervaringen op het gebied van duurzaam bodembeheer. Via deze praktijkvoorbeelden werden de landbouwers geïnformeerd en gesensibiliseerd en zijn diverse beleidsmaatregelen in de praktijk ook effectief geïmplementeerd om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie Vlaams-Brabant

Project partners

  • GPB Hooibeekhoeve
  • Provincie Limburg (B)
  • Provincie Limburg (NL)
  • Vlaamse Overheid (Albon)
  • Waterschap Roer en Overmaas
  • Boerenbondvereniging voor Innovatieve projecten vzw
  • Limburgse Land- en Tuinbouwbond
  • Arvalis
  • Vzw PIBO-Campus
  • PPO

Totale subsidiale kosten

1.950.000,00 euro met een Interreg-bijdrage van 975.000,00 euro