Bio NIPU

Het project zet in op de ontwikkeling van 100% bio-gebaseerd en niet-toxisch polyurethaan voor eindproducten in de textiel- en synthetisch rubberindustrie. Hiermee versterken kennisinstellingen en bedrijven uit de grensregio hun leidende positie in het ontwikkelen en inzetten van bio-gebaseerde materialen.

De productie van biopolymeren voor commerciële toepassingen neemt jaar na jaar toe. Ook binnen de synthetisch rubber- en textielindustrie is de transitie naar bio-gebaseerde materialen ingezet. Zo wil de textielsector haar producten tegen 2030 voor minstens 20% uit biomateriaal vervaardigen. Biopolymeren voor textielcoatings en synthetisch rubber (elastomeren), zoals polyurethaan, zijn echter slechts voor een beperkt aantal toepassingen beschikbaar en niet volledig bio-gebaseerd. 

Vandaag bestaan textielcoatings en synthetisch rubber gemiddeld uit 40 à 60% biogebaseerde materialen. De beperkte commerciële beschikbaarheid van biogebaseerde isocyanaten en de moeilijkheden die gepaard gaan met de productie van nieuwe biogebaseerde isocyanaten op kleine schaal, verhinderen dat grotere waarden worden bekomen. Een echte duurzame piste voor de synthese van polyurethaan vereist verder onderzoek en een innovatieve aanpak, zonder gebruik van traditionele isocyanaat- en polyolchemie.

Het project Bio NIPU zet daarom in op onderzoek naar alternatieve, niet-toxische bouwstenen voor de synthese van polyurethaan. Volledig hernieuwbare grondstoffen – zoals reststromen uit suikerraffinage en de productie van biodiesel en natuurlijke oliën en vetten – worden gebruikt om bio-gebaseerde polyurethanen te ontwikkelen.


update: januari 2020


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Centexbel

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.826.072,16 levert Interreg een bijdrage van € 913.036,09 (50%)