BIO-HArT

Aromaten zijn belangrijke bouwstenen voor de hedendaagse chemische industrie. Niet alleen om brandstoffen, basischemicaliën of polymeren te kunnen produceren, maar ook om polymeer additieven, kleurstoffen, smaakstoffen en geuren te creëren. Zo goed als alle aromatische bouwstenen worden uit de steeds schaarsere fossiele grondstoffen gehaald. Daarom is het belangrijk om een technologie te ontwikkelen die de huidige aromatische bouwstenen uit de chemische industrie vervangt door een alternatieve grondstof. Schaliegas is een opkomend alternatief, maar in tegenstelling tot de bekende fossiele bronnen ontbreken hierin aromatische verbindingen.

‘Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie’ (BIO-HArT) haakt in op de transitie naar een biogebaseerde economie. Het project maakt deel uit van Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO dat is gevestigd op de Green Chemistry Campus, een Centrum voor Open Chemische Innovatie in Bergen op Zoom. Naast deze locatie zullen er ook verschillende procesopstellingen worden gerealiseerd in Gent, Antwerpen en Geleen. Deze locaties zijn complementair en worden elk op hun eigen expertise ingezet. Tussen de locaties en betrokken organisaties wordt personeel en kennis uitgewisseld. 

Halverwege het project zijn een aantal belangrijke mijlpalen behaald: 
  • Protocollen zijn gerealiseerd voor de raffinage van verschillende soorten biomassa waaronder Miscanthus, korrelmaïsstro en vlaslemen naar suikers en lignine. Hiermee zijn proefmonsters geproduceerd welke in verdere conversie naar bio-aromaten geëvalueerd is. De resultaten hiervan dragen weer bij aan de verdere optimalisatie naar zogenaamde 2e generatie protocollen;
  • processen en reactie condities zijn succesvol ontwikkeld voor de conversie van de ruwe houtmassa, lignine en suiker fracties naar de beoogde doelaromaten;
  • meerdere pilot opstellingen zijn al gerealiseerd langs de gehele keten vanaf bio-raffinage tot conversie naar bio-aromaten en fractionatie hiervan om in de laatste fase van het project de opschaalbaarheid van de processen en technologieën te demonstreren; 
  • proefmonsters van verschillende bio-aromaten fracties in de schaal van 100g tot 1 kg zijn geproduceerd en gedistribueerd naar bij het project betrokken bedrijven om ze te testen in relevante eind-applicaties zoals verven, coatings, lijmen, harsen, smeermiddelen, polyesters en hoogwaardige plastics en biobrandstoffen.  voor evaluatie in verschillende producten;
  • de samenwerking met industrie langs de hele waardeketen van grondstofleveranciers, tot aromaat-verwerkers en eindgebruikers wordt gezocht om bedrijven actief aan te haken in het onderzoek.

De eerste resultaten zijn positief en tonen het nut van het project aan. Door het ondersteunen van ‘BIO-HArT’ levert Interreg Vlaanderen-Nederland een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van de Vlaams-Nederlandse grensregio als toplocatie voor de omschakeling naar een meer duurzame biogebaseerde economie en een efficiënte omgang met hulpbronnen.

update: november 2018


Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 6.085.445,38 levert Interreg een bijdrage van € 3.042.722,69 (50%)

Downloads