Bio Base Europe

Bio Base Europe realiseerde een belangrijke versterking van de grensregio als Europese topregio voor de biogebaseerde economie – een economie gebaseerd op organische en hernieuwbare grondstoffen – door enerzijds een lacune in de innovatieketen weg te werken en anderzijds ruimte te bieden voor de opleiding van procesoperators.

Bio Base Europe heeft onderzoeks- en opleidingsinfrastructuur opgebouwd in de vorm van een polyvalente pilootinstallatie voor industrieel onderzoek naar biogebaseerde productieprocessen in het havengebied van Gent en een Training Center in Terneuzen voor procesoperators.

In de Pilot Plant staat een polyvalente en flexibele pilootinstallatie ter beschikking waarin bedrijven en kennisinstellingen een brede variëteit van biogebaseerde processen kunnen testen, optimaliseren en opschalen tot op semi-industriële schaal. “Er werken 28 mensen in de Pilot Plant en er zijn ondertussen al tientallen bedrijven geholpen bij de ontwikkeling van hun nieuwe producten. Deze Pilot Plant voor de biogebaseerde economie is in Europa uniek in zijn soort,” aldus Wim Soetaert, directeur van Bio Base Europe Pilot Plant. “Om te kunnen opschalen naar een industrieel proces en het eindproduct te kunnen vermarkten, is er een volwaardige pilootinstallatie nodig. Vandaar dat bedrijven van over de hele wereld inmiddels een beroep doen op ons.” Wereldwijd wordt Bio Base Europe dan ook een steeds bekender innovatiecentrum.

Het Training Center biedt een opleiding voor procesoperators en onderhoudstechnici die daarna aan de slag kunnen in biogebaseerde en procesgerichte bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Bovendien huisvest het Training Center een expositie, waarin leerlingen kennis kunnen maken met de biogebaseerde economie.

De Europese Commissie heeft de Bio Base Europe Pilot Plant een modelproeffabriek genoemd. De officiële benaming hiervoor is: multi-KETs-demonstratieproject. KETs staat voor ‘Key Enabling Technologies’ en heeft betrekking op een zestal sleuteltechnologieën die Europa in 2009 heeft gedefinieerd. Naast industriële biotechnologie zijn dat nanotechnologie, micro- en nano-electronica, fotonica en geavanceerde materialen. Al in 2009 werd Bio Base Europe daarnaast uitverkoren tot ‘beste grensoverschrijdende project in Europa’ en ontving het de ‘Sail of Papenburg’ van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG). Bio Base Europe is het grootste Interreg-project tot op heden, aan de Vlaams-Nederlandse grens.

5 jaar BIO BASE

Op 16 juni 2015 vierde Bio Base Europe haar vijfjarig bestaan. Meer info over het event vindt u hier.
VRT Nieuws bracht het event tevens in de kijker in het nieuws van 19u00.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Internationale vzw Bio Base Europe

Project partners

  • vzw Bio Base Europe Pilot Plant
  • stichting Bio Base Europe Training Center
  • vzw Ghent Bio-Energy Valley
  • Stichting Biopark Terneuzen

Totale subsidiale kosten

21.835.000,00 euro met een Interreg-bijdrage van 6.000.000,00 euro