AQUAVLAN2

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. Zo zet het in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s geeft het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector.


Kennisdeling en de zoektocht naar betere en duurzamere teelttechnieken staan centraal in het Aquavlan2-project. Uitdagingen waarmee de sector en individuele bedrijven geconfronteerd worden, vormen de basis voor het thematische onderzoek. Zo werken de projectpartners samen rond vier topics: sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur, sluiten van kringlopen in de maricultuur, preventie van grondsmaak in de aquatische producten en zoeken naar nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen.

Naast sectorgericht onderzoek wil het project ook mogelijkheden bieden aan individuele ondernemers met bedrijfsspecifieke vragen binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Via een vouchersysteem kregen de bedrijven de unieke kans om hun vraag te laten beantwoorden door één of meer projectpartners. Geïnteresseerde ondernemers konden op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering een voucher aanvragen. Zo wordt de sector verder uitgebouwd en versterken bestaande bedrijven hun concurrentievermogen op wereldschaal.

15 vouchers kregen groen licht, waarbij diverse onderzoeksvragen en verschillende aquacultuurthema's aan bod kwamen: 

 • broodstock van tropische zoutwatergarnalen en uittesten van garnalen van verschillende oorsprong
 • forelvoer
 • grondsmaak detecteren in steur
 • optimaliseren van Lota lota
 • literatuurstudie over insecten en eendenkroos als voedsel in een aquaponicssysteem
 • optimalisatie van de rotiferen kweek in marine aquacultuur 
 • pilootonderzoek algen kweek
 • geïntegreerde kweek van garnalen en wieren
 • teelt van roodwieren in de Delta
 • voederproef omegabaars
 • macrowierenteelt
 • smaakproef op karper uit een recirculatiesysteem (RAS)
 • nieuw voeder voor tarbot
 • aërobe remineralisatie van het afvalwater uit viskweek
 • algenproductie op reststromen

Alle vouchers zijn ondertussen toegekend en de projectpartners werken samen om de onderzoeken uit te voeren. 
Meer info bij de projectleider (Inagro, stefan.teerlinck@inagro.be).

Meer informatie per voucher verneem je hier. 


update: november 2019 ✓

Alle projecten

Nieuws & events

Alle berichten