Aqua-VLAN

Het project Aqua-VLAN beoogde het bouwen van de fundamenten voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de grensregio. Het richtte zich specifiek op de duurzame kweek van schelpdieren, vissen en de teelt van zilte groenten in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Ook het scholen van ondernemers en andere betrokkenen in de aquacultuur was een doelstelling van dit project. De partners van het project waren universiteiten, hogescholen en proefcentra.

Door de grensoverschrijdende aanpak en samenwerking van Nederlandse en Vlaamse hogescholen, universiteiten en bedrijven werd vooruitgang geboekt in diverse duurzame teeltechnieken. Zo werden positieve resultaten bereikt in het combineren van glastuinbouw en de teelt van vis. Daarbij wordt restenergie van de serres gebruikt voor het verwarmen van de bassins waarin de vis wordt geproduceerd en worden in die bassins bijvoorbeeld tomaten geteelt.

Het project slaagde eveneens in de duurzame kweek van twee vissoorten, de Omegabaars en de Yellow Tail Kingfish. Dit door rekening te houden met een optimaal gebruik van energie, visvoer en water.

Naast duurzame viskweek, werd er ook gewerkt aan de optimalisatie van de teelt van zilte groenten zoals zeekraal. Het project realiseerde ook belangrijke investeringen in de onderzoeksinfrastructuur; aan de universiteit van Gent werd een schelpdierhatchery opgezet en bij de in Vlissingen gevestigde Hogeschool Zeeland een ‘Sealab’, een laboratorium waar tal van toekomstig onderzoek naar duurzame vis- en schelpdierkweek kan worden opgezet. In totaal werkten negen verschillende partners uit Vlaanderen en Nederland mee aan dit project en legden hiermee de fundamenten – zowel qua kennis als infrastructuur – voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector in de grensregio.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Inagro vzw

Project partners

  • Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia Reference Center, Faculteit bio-ingenieurs wetenschappen, afdeling dierlijke productie, Universiteit Gent
  • Wageningen IMARES, Departement Aquacultuur
  • Stichting Hogeschool Zeeland
  • Plant Research International, Business Unit Agrosystems Research, Wageningen
  • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
  • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
  • West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten vzw
  • Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit bio-ingenieurs wetenschappen

Totale subsidiale kosten

4.511.658,00 euro met een Interreg-bijdrage van 2.255.829,00 euro