ADMIRE

Veengebieden herbergen een specifieke fauna en flora, waaronder heel wat Europees beschermde soorten, die zich hebben aangepast aan dit bijzondere, nutriëntarme ecosysteem. Ze spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van overstromingen en droogte. Niet-ontwaterde veengebieden vertonen een sterke sponswerking waardoor piekafvoeren bij extreme regenval worden vertraagd en de kans op overstromingen afneemt. Bovendien beschikken veengebieden over de bijzondere capaciteit om grote hoeveelheden CO2 op te slaan in de bodem.  

Het belang van veengebieden voor biodiversiteit en klimaat 

Veengebieden staan echter wereldwijd onder druk en dreigen zelfs te verdwijnen door verschillende factoren zoals drainage in functie van landbouw, ontginning of waterverontreiniging. Bij verlaging van de grondwaterstand, bij afgraven en/of een verhoogde aanvoer van nutriënten, kan de afbraak van veen versnellen en daarbij een grote CO2-bron vormen (hotspots). ADMIRE (‘adding mire’) bouwt voort op ervaringen en kennis opgebouwd in eerdere projecten zoals Care-Peat (Interreg Noord-West Europa ) en PROWATER (Interreg 2 zeeën) en wil veenherstel realiseren in de grensregio, wat de biodiversiteit en het klimaat ten goede komt. 

Het project wil zes projectgebieden aanpakken – zo’n 251 hectare in totaal - zoals de Kleine Netevallei (VL) en het Dal van de Dommel en Kleine Dommel (NL). Naast herstel en beheer, wil ADMIRE een duurzame samenwerking opzetten met stakeholders (zoals landbouwers) in de verschillende overgangsgebieden om de mogelijkheden van aangepast landbeheer met de nodige financieringsmechanismen te onderzoeken. Verder zal het project het bewustzijn over het maatschappelijk belang van veenbescherming in de grensregio versterken en een Veenplatform voor kennisdeling en -uitwisseling realiseren. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Natuurpunt Beheer

Project partners

  • Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland
  • KMDA
  • Natuurmonumenten
  • Natuurpunt Studie
  • Pidpa
  • Stichting Bargerveen
  • Stichting Radboud Universiteit
  • Universiteit Antwerpen
  • Vlaamse Landmaatschappij

Totale subsidiale kosten

Toegekende subsidie Interreg: € 2.900.000,00 (50 %)