Accelerate³

3D printen, binnen industriële context ook wel Additive Manufacturing genoemd, nam de laatste jaren een hoge vlucht. Er bestaan heel wat 3D printtechnologieën zoals Fused Deposition Modeling (FDM), Digital Light Processing (DLP) en jetting. Dankzij deze technologieën kunnen allerhande producten geprint worden en is (dure en minder duurzame) assemblage niet meer nodig. Voor 3D printen is op de vrije markt echter slechts een beperkt aantal polymere printmaterialen beschikbaar. Een innovatieve doorontwikkeling van deze materialen dringt zich op. De behoefte aan biogebaseerde polymeren – als duurzame variant – is groot.

In Accelerate³ bundelden projectpartners Centexbel, Chemelot Campus BV, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en TUA West de krachten op het vlak van ontwikkeling van biogebaseerde materialen voor Additive Manufacturing. Beide regio’s kennen een gelijkaardig economisch weefsel dat grotendeels bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast worden ze met soortgelijke uitdagingen geconfronteerd en zijn ze actief in het domein van Additive Manufacturing, met complementaire specialisaties, van polymeerformulaties over processing tot materiaalkarakterisatie. Dankzij het project werd de specifieke expertise en testinfrastructuur met betrekking tot 3D printen uit Nederlands Limburg en West-Vlaanderen versterkt.

De voornaamste doelstelling van het project was de test- en onderzoeksfaciliteiten met betrekking tot Additive Manufacturing complementair en gezamenlijk uitbreiden. Bij de keuze van de aan te kopen 3D-printgerelateerde apparatuur werd aandacht besteed aan het optimaliseren van het 3D-printproces van materialen voor verschillende toepassingen, en aan het effect van de verschillende technologieën en materialen op het vlak van duurzaamheid. Centexbel investeerde in een Arburg Freeformer 3D printer en een nieuwe monofilamentenlijn. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk schafte een  XPS en een XRD toestel aan en investeerde in een uitbreiding van een reeds bestaande calorimeter. De apparatuur zal worden gebruikt voor onderzoek naar biogebaseerde materialen voor 3D printing, een unieke expertise in West-Europa.

Naast de investering in apparatuur werd door de partners van Accelerate³ ingezet op kennisdeling en duurzame samenwerking. Projectpartner Chemelot Campus BV legde zich tijdens het project toe op de uitbouw van een grensoverschrijdende cluster op het vlak van Additive Manufacturing, ten goede van de vele KMO's en MKB’s in West-Vlaanderen en Nederlands-Limburg. Dankzij Accelerate³ kunnen bedrijven immers rekenen op een uitgebreid en complementair aanbod van zowel test- en onderzoekinfrastructuur als expertise op het vlak van Additive Manufacturing.

Finale update: augustus 2019

Alle projecten

Project verantwoordelijke

TUA West

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.152.778,42 leverde Interreg een bijdrage van € 827.124,10 (38.42%)

Nieuws & events

Alle berichten