2B Connect

2B Connect – gestuurd door Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur als een belangrijk middel om ecosystemen en ecosysteemdiensten te handhaven en te verbeteren.

De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven om de streefdoelen op het vlak van biodiversiteit te realiseren. 2B Connect richtte 138 Ha bedrijventerreinen in of gaf hiertoe advies zoals inrichtings- of beheerplannen. Deze groene infrastructuur speelt een belangrijke rol als natuur- en groencorridor en zorgt tevens voor o.a. minder geluidsoverlast, betere luchtzuivering en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Heel wat bedrijven willen graag hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. Er is dan ook vanuit de bedrijven een groeiende vraag naar ondersteuning. 2B Connect zette hier ten volle op in. Er werden 35 adviseurs opgeleid in Vlaanderen en Nederland. Deze adviseurs kunnen bedrijven begeleiden naar een natuurgerichte inrichting of beheer. Daarnaast ontwikkelde het project een website www.biodiversiteitenbedrijven.nl of www.biodiversiteitenbedrijven.be met tips, voorbeelden, aanbevelingen, kennisargumenten en de tools zoals rekenapplicatie en Biodiva, die aantonen waarom het de moeite is voor bedrijven om te investeren in groene infrastructuur.

finale update: september 2020 ✓


Alle projecten

Nieuws & events

Alle berichten