2B Connect

‘2B Connect’ – gestuurd door Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur als een belangrijk middel om ecosystemen en ecosysteemdiensten te handhaven en te verbeteren.

De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven om de streefdoelen op het vlak van biodiversiteit te realiseren. ‘2B Connect’ voorziet binnen deze optiek minstens 70 bedrijven van een biodiverse inrichting van hun terrein. Deze groene infrastructuur speelt een  belangrijke rol als natuur- en groencorridor en zorgt tevens voor o.a. minder geluidsoverlast, betere luchtzuivering en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Heel wat bedrijven willen graag hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. Er is dan ook een groeiende vraag naar ondersteuning vanuit de bedrijven. ‘2B Connect’  wil hier ten volle op inzetten, onder meer via de ontwikkeling van een opleiding. Daarnaast ontwikkelt het project een rekentool die aantoont waarom het de moeite is om te investeren in groene infrastructuur door de voordelen voor het bedrijf aan te tonen.

Meer informatie over voordelen van biodiversiteit op bedrijventerreinen vind je op www.biodiversiteitenbedrijven.be en www.biodiversiteitenbedrijven....

update: september 2017

Alle projecten

Nieuws & events

Alle berichten