Organisatie

Voor de uitvoering van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma is een gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands secretariaat ingesteld. Dit secretariaat ondersteunt het Comité van Toezicht en de managementautoriteit. De certificeringsautoriteit en de auditautoriteit staan in voor respectievelijk betalingen en controle.


Gemeenschappelijk secretariaat

Dit secretariaat bereidt de vergaderingen van het Comité van Toezicht voor en verzorgt de ondersteuning van de Managementautoriteit bij de uitvoering van haar taken.


Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma, stelt aanvullende regelgeving voor het programma vast en bewaakt de algemene strategie. Ook besluit het Comité over ingediende projecten. Op deze manier realiseren de partners hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma.

Comité van Toezicht Interreg V Vlaanderen-Nederland
p/a Provincie Antwerpen 
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
Koningin Elisabethlei 22 
B-2018 Antwerpen

Leden met stemrecht
 • Gedeputeerde provincie Antwerpen, Kathleen Helsen
 • Gedeputeerde provincie Belgisch Limburg, Tom Vandeput 
 • Gedeputeerde provincie Nederlands Limburg, Maarten Van Gaans 
 • Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, Suzanne Otters
 • Gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen, Riet Gillis 
 • Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant, Ann Schevenels
 • Gedeputeerde provincie West-Vlaanderen, Jean de Bethune
 • Gedeputeerde provincie Zeeland, Anita Pijpelink
 • Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen), Mark Andries 
 • Nederland (Ministerie van Economische Zaken), Wolter Leiseboer
Adviserende leden
 • Europese Commissie, Ramses Grande Fraille
 • Managementautoriteit, Pieter Soetewey
 • Certificeringsautoriteit, Marie-Paule Boone
 • Auditautoriteit, Tony Mortier
 • SERV, Wim Penninckx 
 • SER
 • VNG, Marjon de Hoon-Veelenturf (burgemeester Baarle-Nassau)
 • VVSG, Raf Drieskens (schepen gemeente Pelt)
 • Nederlandse milieufederaties, Ira von Harras (directeur ZMF)
 • Vlaamse milieuorganisaties, Jurgen Naets (BBL)
 • Verenigde Verenigingen, Christa Matthys
 • College voor de Rechten van de Mens, John Morijn
 • Unia, Marco Van Haegenborgh
 • Nederlandse hogescholen (HZ), John Dane
 • Vlaamse hogescholen (LUCA School of Arts), Niels Hendriks (VHLORA)
 • Vlaamse universiteiten (Universiteit Gent), Ignace Lemahieu (VLIR)
 • Nederlandse universiteiten (Maastricht Universiteit/Brightlands), Jan Cobbenhagen 

Managementautoriteit

De provincie Antwerpen is aangesteld als managementautoriteit voor het programma Interreg Vlaanderen-Nederland en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Provincie Antwerpen
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
ter attentie van Pieter Soetewey/Bram de Kort
Koningin Elisabethlei 18
B-2018 Antwerpen


Certificeringsautoriteit

De provincie Oost-Vlaanderen is aangesteld als certificeringsautoriteit en is verantwoordelijk voor de ontvangst en de uitbetaling van de Europese subsidies.

POM Oost-Vlaanderen
ter attentie van Marie-Paule Boone
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent


Auditautoriteit

De Auditautoriteit is verantwoordelijk voor de verificatie van het beheers- en controlesysteem van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Inspectie van Financiën (Vlaamse Overheid)
ter attentie van Tony Mortier
Koolstraat 35 (5de verdieping)
B-1000 Brussel