Organisatie

Voor de uitvoering van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma is een gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands secretariaat ingesteld. Dit secretariaat ondersteunt het Comité van Toezicht en de managementautoriteit. De certificeringsautoriteit en de auditautoriteit staan in voor respectievelijk betalingen en controle.


Gemeenschappelijk secretariaat

Dit secretariaat bereidt de vergaderingen van het Comité van Toezicht voor en verzorgt de ondersteuning van de Managementautoriteit bij de uitvoering van haar taken.


Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma, stelt aanvullende regelgeving voor het programma vast en bewaakt de algemene strategie. Ook besluit het Comité over ingediende projecten. Op deze manier realiseren de partners hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma.

Comité van Toezicht Interreg V Vlaanderen-Nederland
p/a Provincie Antwerpen 
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
Koningin Elisabethlei 22 
B-2018 Antwerpen

Leden met stemrecht
 • Nederland (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Wolter Leiseboer
 • Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen), Jorre Van Damme
 • Provincie Antwerpen, gedeputeerde Kathleen Helsen
 • Provincie Belgisch Limburg, gedeputeerde Tom Vandeput 
 • Provincie Nederlands Limburg, gedeputeerde Ad Roest
 • Provincie Noord-Brabant, gedeputeerde Suzanne Otters
 • Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde Riet Gillis 
 • Provincie Vlaams-Brabant, gedeputeerde Ann Schevenels
 • Provincie West-Vlaanderen, gedeputeerde Jean de Bethune
 • Provincie Zeeland, gedeputeerde Anita Pijpelink
 • VNG, Joyce Vermeu (burgemeester Zundert)
 • VVSG, Raf Drieskens (schepen gemeente Pelt)
 • NL kennisinstellingen, Jan Cobbenhagen (Maastricht Universiteit/Brightlands) en Barbara Oomen (HZ University of Applied Sciences)
 • Vlaamse kennisinstellingen, Ignace Lemahieu (VLIR/UGent) en Niels Hendriks (VHLORA/ LUCA School of Arts)
 • Nederlandse milieufederaties, Ira von Harras (ZMF)
 • Vlaamse milieuorganisaties, Jurgen Naets (BBL)
 • Sociaaleconomische Raad Vlaanderen (SERV), Wim Penninckx 
 • Sociaaleconomische Raad Nederland (SER), vertegenwoordiging vacant
 • Verenigde Verenigingen, Christa Matthys
 • College voor de Rechten van de Mens, John Morijn
 • Unia, Marco Van Haegenborgh
Adviserende leden
 • Europese Commissie, Dirk Peters
 • Beheerautoriteit, Pieter Soetewey
 • Auditautoriteit, Tony Mortier

Managementautoriteit

De provincie Antwerpen is aangesteld als managementautoriteit voor het programma Interreg Vlaanderen-Nederland en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Provincie Antwerpen
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
ter attentie van Pieter Soetewey/Bram de Kort
Koningin Elisabethlei 18
B-2018 Antwerpen


Certificeringsautoriteit

De provincie Oost-Vlaanderen is aangesteld als certificeringsautoriteit en is verantwoordelijk voor de ontvangst en de uitbetaling van de Europese subsidies.

POM Oost-Vlaanderen
ter attentie van Marie-Paule Boone
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent


Auditautoriteit

De Auditautoriteit is verantwoordelijk voor de verificatie van het beheers- en controlesysteem van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Inspectie van Financiën (Vlaamse Overheid)
ter attentie van Tony Mortier
Koolstraat 35 (5de verdieping)
B-1000 Brussel