Netwerk

Interreg Vlaanderen-Nederland werkt nauw samen met andere Interreg-programma's voor Vlaanderen en/of Nederland. Er zijn ook volop contacten met overige Europese programma's, alsmede met euregionale samenwerkingsverbanden, en vanzelfsprekend de diensten Europa van de provincies, die in Interreg Vlaanderen-Nederland participeren. Hieronder vind je links naar de websites van deze netwerkpartners.