Milieu en hulpbronnen

Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen.