Interreg IV

Op 15 november 2007 werd het Operationeel Programma (OP) Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013 door de Europese Commissie goedgekeurd. Met de goedkeuring van het OP gaf Europa het startsein voor de effectieve uitvoering van het nieuwe programma voor de Vlaams-Nederlandse grensregio.


Ruim 94 miljoen euro Europese subsidie

Het Interreg IV A-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland werd gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor dit grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma stelde Europa een budget van ruim 94 miljoen euro ter beschikking. Met de aanvullende steun van onder meer de betrokken nationale overheden en provincies, betekent de uitvoering van het programma een forse investeringsimpuls voor Vlaanderen en Zuid-Nederland. Doel van Interreg IV was om door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven bij te dragen aan de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de hele grensregio.

Mens, Milieu, Economie

In het Interreg IV programma stond de duurzaamheidsdriehoek Mens-Milieu-Economie centraal. De drie punten van deze driehoek vormden ook de prioriteiten van het Operationeel Programma. In de prioriteit Economie werd ingezet op innovatie en uitbouw van de kenniseconomie, grensoverschrijdend ondernemen en het versterken van de economische structuren. De focus van de prioriteit Milieu lag bij het duurzame gebruik van natuurlijke rijkdommen en bij landschap en natuur. Binnen de prioriteit Mens ging de aandacht uit naar nieuwe impulsen voor cultuur en welzijn. De driehoekidee heeft als opzet dat de verschillende invalshoeken van waaruit projecten worden uitgevoerd, elkaar ondersteunen. Binnen de genoemde prioriteiten kwam een belangrijke focus te liggen op projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio, in het bijzonder gericht op innovatie.

Een grensoverschrijdend partnerschap

Het grensoverschrijdend partnerschap Grensregio Vlaanderen-Nederland bestaat uit de Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Bij het programma voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland zijn tevens de Vlaamse overheid en de Nederlandse overheid betrokken.
De Vlaamse overheid is namens de lidstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. De Provincie Antwerpen werd aangesteld als beheersautoriteit en de Provincie Oost-Vlaanderen als certificeringsautoriteit.

kaart Interreg IV

Programmagebied

Het programmagebied bestaat uit het grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie Zuid-Nederlandse provincies. Aan Vlaamse zijde betreft het de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Dit gebied heeft een oppervlakte van 23.746 km2 en telde in 2005 net geen 10 miljoen inwoners.

Hier kan je alle 69 goedgekeurde projecten van Interreg IV bekijken. 
Voor de brochure over het Interreg IV programma, klik hier