Zorg aan Z 2023: alles over “anders werken” in de zorg

Provincie Antwerpen wil de zorgsector versterken en zet daarom in op drie actielijnen: “anders leren”, “anders werken” en “schitteren” in de zorg. Tijdens Zorg aan Z 2022 lieten we je kennismaken met al onze initiatieven.

In de tweede editie van 16 mei 2023 zetten we “anders werken” in de kijker. De zorgsector ontwikkelt snel en continu: van curatieve naar preventieve zorg, van aanbod- naar vraag-gestuurd werken, allerlei digitale uitdagingen. Zorgprofessionals en -organisaties moeten gelijke tred houden met de veranderingen in dienstverleningsprocessen, arbeidsorganisatie en technologie.

Zorg aan Z is er voor iedereen die werkt in of rond de zorg:

 • Zorgprofessionals zoals verzorgenden, opvoeders, verpleegkundigen,
 • Directies, HR-verantwoordelijken, stafmedewerkers, innovatiemanagers, … van zorg- en welzijnsinstellingen,
 • Sectororganisaties, onderzoeksinstellingen, beroepsverenigingen, beleidsmakers, ...

Op zoek naar inspiratie, goede praktijken en beleidsaanbevelingen? We bereiden een veelbelovend en vullend dagprogramma voor. Gedeputeerde Kathleen Helsen licht het beleid toe rond zorg van de Provincie Antwerpen. Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar, deelt zijn ervaringen met gezondheidshuis Pioen en hoe een lokaal bestuur preventieve gezondheidszorg en interprofessionele samenwerking kan stimuleren. Bovendien komt Frank De Craecker, van het expertisecentrum Workitects, uitleggen hoe je (zorg)organisaties met zorg kan organiseren. Vanaf 11 uur beginnen we aan de sessies.

We voorzien drie momenten waar je kan deelnemen aan verschillende sessies. Jouw keuze kan je doorgeven via het inschrijvingsformulier.

Programma

09u00 Ontvangst in het Provinciehuis Antwerpen

09u30

 • Welkom
  Scarlett Deurinck, Directeur Gouverneur Kinsbergencentrum
  Wim De Vilder, Moderator
 • Leren, werken en schitteren in de zorg: speerpunten voor de provincie Antwerpen
  Kathleen Helsen, Gedeputeerde Provincie Antwerpen
 • Hoe organiseren met zorg?
  Frank De Craecker, Adviseur organisatieontwerp expertisecentrum Workitects
 • Gezondheidshuis Pioen: hoe stimuleert een lokaal bestuur preventieve gezondheidszorg en interprofessionele samenwerking? 
  Lieven Janssens, Burgemeester Vorselaar

11u00 Keuzesessie 1

12u00 Lunch met turbochats 

13u30 Keuzesessie 2

15u00 Plenaire sessie: Veerkracht

16u00 Receptie

17u00 Einde

Alle berichten