Stakeholdersbijeenkomst Resanat: innovatie in nature-based saneringstechnieken

Op deze bijeenkomst worden innovaties, resultaten van het pilootproject en beleidsaanbevelingen over nature-based saneringstechnieken gedeeld uit de Europese projecten RESANAT (Interreg Vlaanderen-Nederland) en NARMENA (LIFE).

In deze projecten onderzoekt OVAM samen met Nederlandse en Vlaamse bedrijven nieuwe technieken, waaronder:

  • Fytoremediatie
  • Reactieve matten
  • In-situ biostimulatie
  • Constructed wetlands
  • Fluxmetingen
  • High Resolution Site Characterisation

Het RESANAT project heeft als doel om de praktische toepasbaarheid van nature-based sanerings-, beheers- en monitoringstechnieken voor PAK en BTEX vervuiling te vergroten. We streven er ook naar om binnen de bodemsaneringssector ontwikkelingen te verspreiden en kennis uit te wisselen.

Het NARMENA project onderzoekt natuurgebaseerde saneringstechnieken in metaalverontreinigde waterbodems, oeverbodems en overstromingsgebieden. Hiermee wil het project (water)bodemsanering afstemmen op natuurontwikkeling en waterberging.

De bijeenkomst is voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse en Vlaamse bodemsaneringssector, zoals bodemsaneerders, experts, aannemers en beleidsmakers en -uitvoerders zoals Omgevingsdiensten, provincies en gemeenten. Deze dag wordt in Vlaanderen erkend als permanente bijscholing voor bodemsaneringsdeskundigen.

Deelname is gratis. Inschrijving is verplicht via deze link.


Alle berichten