Slotevent Lerend Netwerk Biobouwers

Meer weten over innovatieve technieken en materialen op het gebied van Biobased bouwmaterialen? En hoe Nederlandse en Vlaamse hogescholen samenwerken om met bachelor onderwijs voorop te lopen in de ontwikkelingen van biobased bouwen? Kom naar het slotevent van Lerend Netwerk Biobouwers! Ontmoet docenten en onderzoekers, leer van de bevindingen van het project en denk mee over de toekomst!

Na 1,5 jaar onderzoek ronden we het Interreg Vlaanderen-Nederland project Lerend Netwerk Biobouwers eind 2022 af. Projectpartners zetten zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector.

Op donderdag 1 (en in Gent ook op vrijdag 2) december delen we onze resultaten en inzichten graag met u en werpen we een blik op de nabije toekomst, waarin bachelorstudenten en bouwprofessionals samen kunnen leren over ontwerpen en bouwen met biobased bouwmaterialen. U bent van harte uitgenodigd in Den Bosch, Middelburg en Gent.

Programma
  • 15:00 uur  Inloop
  • 15:30 uur  Welkom
  • 15:35 uur  Resultaten project Lerend Netwerk Biobouwers – Dries Vansteenkiste – HOGENT
  • 15:50 uur  Biobased Bouwen & Hoger Onderwijs, nu en straks – Willem Böttger – Avans Hogeschool/HZ UAS
  • 16:15 uur  Aanvullend programma per locatie

Het event wordt gelijktijdig georganiseerd in Gent, Middelburg en 's-Hertogenbosch. Op alle locaties wordt hetzelfde plenaire programma gevolgd, al dan niet met een aansluitend locatie-specifiek vervolg

Schrijf je in!
Alle berichten