Probleemloos langs de file met kids, boodschappen of leveringen met elektrische deelbakfietsen

Sinds begin maart staat er in Boechout en Mortsel een elektrische deelbakfiets in een “solar share hub”. Dit is een veilige fietsenstalling waarin de fiets “off grid” oplaadt via de zonnepanelen op het dak en een stationaire batterij, een uniek concept van energiecoöperatie ZuidtrAnt.

ZuidtrAnt is een energiecoöperatie in het Antwerpse. Samen met burgers investeren ze in hernieuwbare energie en in duurzame projecten. Sophie: “In 2016 is ZuidtrAnt opgestart, omdat we voelden dat de energietransitie veel te traag ging. Een klein groepje geëngageerde burgers stak de hoofden bij elkaar om te zien wat er samen mogelijk was. Heel wat, bleek al gauw. Zo zijn we begonnen om van hernieuwbare energie de norm te maken in de rand van Antwerpen. Met zonnedaken, renovatiebegeleiding en verschillende samenwerkingen. Deelmobiliteit is niet onze core business, maar via het DeeldeZon project hebben we hier veel over bijgeleerd. Elektrische deelmobiliteit is een hele uitdaging voor de toekomst en daar willen we actief aan bijdragen. “ 

Met dit project willen we niet de zoveelste deelfietsenaanbieder zijn. Onze deelbakfiets en solar share hub moet deel worden van een wijk. We hebben speciaal gekozen voor de integratie van de deelbakfiets in de Partago APP zodat er ook elektrische deelwagens mee gebruikt kunnen worden. Zowel een elektrische bakfiets als een elektrische wagen zijn dure aankopen. Door deze te delen, worden ze efficiënt gebruikt en kan ook iedereen van deze “luxe” gebruikmaken. Bovendien is onze hub ook uitgerust met een familiefietsenstalling die jaarlijks gehuurd kan worden. Ideaal in een stedelijke context voor gezinnen die geen garage of voortuin ter beschikking hebben. De fietsen staan niet meer op straat en veilig achter slot en grendel. 

De deuren van de hub kunnen worden geopend via dezelfde Partago APP. Het onderhoud van de fiets en de hub zelf zal gebeuren door het fietspunt. Defecten kunnen door gebruikers doorgegeven worden via de APP en er is ook een servicelijn waar gebruikers naar kunnen bellen. De keuze van de locaties is eigenlijk snel gebeurd: Onze roots liggen in Mortsel en de omliggende gemeenten van de Zuidrand. Met Opnieuw&Co hebben we een heel goede samenwerking. We gaan het dak van hun nieuwe loods 409 ook vol leggen met zonnepanelen. Voor hun winkel en algemene werking is de deelbakfiets een meerwaarde. Deze zal naast de elektrische deelwagen staan op hun parking aan de Vredebaan. De samenwerking met gemeente Boechout verloopt ook heel vlot en zij hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen waar we graag ons steentje aan bijdragen. Bovendien zijn zij al 2 maal verkozen tot fietsgemeente en trekken ze resoluut de kaart van de fietsers. 

Door extra steun van de provincie Antwerpen via het Europees Interreg project, kan deze demo een 
voorbeeld zijn naar andere regio’s die een doorgedreven fietsbeleid willen voeren. Zowel in Mortsel als 
Boechout liggen de fietsostrades die mede door de Provincie Antwerpen zijn gerealiseerd. 

(foto: Zuidtrant)

Alle berichten