Open Lab Day Praktijklab Corrosie & Isolatie

Corrosie is één van de belangrijkste degradatieprocessen van installaties en infrastructuur en hiermee de oorzaak van storingen, stilstand, onveiligheid en milieuschade. Innovatie op het gebied van preventie, detectie en reparatie van corrosie is daarom hard nodig. Sirris maakt deel uit van een platform voor corrosieonderzoek in de praktijk. We stellen onze activiteiten voor tijdens deze unieke Open Lab Day.

Binnen het Interreg-project 'Praktijklab Corrosie & Isolatie' biedt CorrosieLABS de industrie alle kennis, ervaring en faciliteiten om corrosieverschijnselen te begrijpen en te onderzoeken, en om nieuwe innovaties te demonstreren.

Sirris combineert laboratoriumtesten met industrieel praktijkonderzoek om bedrijven te ondersteunen bij vragen rond corrosie en corrosiepreventie. Wat dit precies allemaal inhoudt, kunt u tijdens onze Open Lab Day rond het thema corrosie komen ontdekken.

Naast presentaties over corrosieonderzoek en de uitdagingen die we hierin ondervinden, bieden we u de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan onze labo-infrastructuur en zullen onze experts u inlichten over de lopende projecten binnen Sirris. Eveneens verwelkomen we aanbieders van innovatieve testinfrastructuur en inspectietechnieken die via een table-top-expo hun methodieken aan u zullen voorstellen.

Programma 
  • 12:30 - 13:30: Ontvangst met broodjeslunch 
  • 13:30 - 15:00: Presentaties 'Het belang van praktijkonderzoek, testen en demonstreren van innovaties' - Jeroen Tacq en Joey Bosmans, Sirris 'Hoe in-the-field opmeten van coating performantie leidt tot kostenreductie' - Tje Wei Hu, C-Cube Drones voor snellere en kostenefficiëntere inspectie - TerraDrones Innovaties op het vlak van corrosie-inspectie - Dekra 
  • 15:00 - 15:15 Pauze 15:15 - 15:45: In parallel (2 groepen) table-top-expo met demo’s van industriële partners en bezoek aan de labo’s en coating test infrastructuur Demo’s van onder meer coating monitoring en inspectie, hyperspectraalcamera’s voor coatinginspectie, … 
  • 15:45: Afsluitende receptie en netwerking

Klik hier om je in te schrijven

Alle berichten