Lokale handelaars zetten in op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Het klimaat verandert en tegelijk ook de energieprijzen. Van ondernemers wordt daarom verwacht dat ook zij mee veranderen. Project TERTS (Transitie in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector) werd daarom opgestart om ondernemers in deze uitdaging te begeleiden. In totaal deden 68 kleine ondernemers uit 7 Vlaams-Brabantse gemeenten een beroep op een gratis energiecoachingtraject. Twee ondernemers gingen nog een stap verder en kregen een TERTS-subsidie voor hun investering in innovatieve technieken. Een van hen mag de Early Adopter Award in ontvangst nemen.

bron: TERTS

Traiteurzaak ontvangt ‘Early Adopter Award’ in TERTS-project

Traiteur Lekker uit Boortmeerbeek is tot winnaar van de Early Adopter Award gekozen omdat deze ondernemer zich niet alleen vandaag maar al jarenlang inzet voor een energie-efficiënte en duurzame onderneming. Ze durven dan ook de nodige stappen te zetten om verder te investeren in een combinatie van enkele technieken die hun meerwaarde op termijn nog moeten bewijzen.

“De voornaamste reden om in het TERTS-project te stappen, was om enerzijds te kijken hoe energiezuinig we al waren en anderzijds hoe we ons nog konden verbeteren”, aldus Traiteur Lekker. “We werden echt uit onze comfortzone van onze job getrokken en vanuit een ander standpunt naar energie leren kijken. De meerwaarde voor ons was dat we bij elke stap geholpen werden, nieuwe ideeën aangeboden kregen en innovatief durfden te denken.”

Energietransitie

Energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Door geen aardgas, benzine of stookolie meer te gebruiken, daalt de CO₂-uitstoot. Dat is een broodnodige stap om de klimaatverandering tegen te gaan.
Het overschakelen naar duurzame energie is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. De meeste ondernemers zetten zich elke dag keihard in om hun zaak te doen draaien en een thema als energietransitie is voor hen vaak geen prioriteit. En laat investeren in energie-efficiëntie er net voor zorgen dat ze heel wat geld kunnen besparen, zeker nu de energieprijzen de steeds blijven toenemen.

Energiecoachingtraject

“Net daarom vinden we het zo belangrijk bij Interleuven om als intergemeentelijk samenwerkingsverband als partner het TERTS-project te ondersteunen”, vertelt Geert Keldermans bij Interleuven. TERTS is een Europees subsidieprogramma Vlaanderen - Nederland, waarbij de focus ligt op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij de kleine ondernemer (slager, bakker, hotel, kapper,…). “Maar liefst 68 ondernemers uit 7 Vlaams-Brabantse gemeenten (Boortmeerbeek, Kortenaken, Landen, Lubbeek, Oud-Heverlee, Tervuren en Tremelo) hebben beroep gedaan op een gratis energiecoachingtraject.” vervolledigt Geert Keldermans. De coachingstrajecten werden uitgevoerd door Exergie bvba en Zero Emission Solutions.
De energiecoach licht in een persoonlijk begeleidingstraject het gebouw, de technische installaties en bedrijfsvoering door op vlak van energiezuinigheid en mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie. De ondernemer ontvangt een gedetailleerd rapport met de toepasbare energiebesparende maatregelen en een berekening van de kosten en baten van investeringen zodat de ondernemer weet waar hij aan toe is. Heel wat ondernemers hebben ondertussen al enkele quick wins uitgevoerd om hun energiefactuur te drukken.

Innovatieve technieken

De kennisinstellingen UGent, KU Leuven en Avans Hogeschool hebben een techniekenlijst voor 8 toepassingen (bv. isolatie, HVAC,…) opgesteld met extra aandacht voor innovatie. De ondernemers die investeren in deze innovatieve technieken ontvangen een TERTS-subsidie tot max. € 15.000 per techniek. Deze ondernemers worden dan ambassadeur om de innovatieve technieken ruime bekendheid te geven binnen hun sector en daarbuiten.

In dit project hebben twee ondernemers de stap naar hogere energie-efficiëntie durven zetten:
  • Traiteur Lekker (Boortmeerbeek): de combinatie van thuisbatterijen en PV-installaties beoogt het aftoppen van de elektrische piekverbruiken in de ochtend (zeker met het capaciteitstarief) en streeft naar energie-autonomie.
  • Attfoodstore (Landen): vervanging van de volledige koel- en vriesapparatuur in de voedingswinkel door nieuwe apparaten op natuurlijke koelmiddelen in plaats van synthetische middelen.
Interleuven heeft beide ondernemers administratief en technisch begeleid en ondersteund bij het opmaken en indienen van hun subsidiedossier.

Categorie:

Alle berichten