LEt'S go ONBEGRENSD

We staan voor grote uitdagingen binnen de Euregio Scheldemond: de krapte op de arbeidsmarkt en woningmarkt zijn urgent en de noodzakelijke energietransitie maakt deze problematiek complex. Denken in oplossingen vraagt denken in termen van groei en innovatie. Gezamenlijk opereren is een must willen we de drie uitdagingen van de komende decennia aanpakken.

Het Europese Interreg Vlaanderen-Nederlandproject Lerende Euregio Scheldemond en het netwerk OnbegrensdZeeuwsVlaanderen slaan daarom de handen in elkaar om deze drie thema’s samen te tackelen.

Op 5 oktober laten we zien wat de kansen en uitdagingen zijn voor deze thema's in de grensregio, wat OnbegrensdZeeuwsVlaanderen hierin doet, wat de grensoverschrijdende meerwaarde kan zijn in een gemeenschappelijke aanpak én hoe Lerende Euregio Scheldemond de laatste jaren gewerkt heeft aan de krapte op de arbeidsmarkt.

We nodigen je daarom uit op deze inspirerende dag met info, workshops, infostands, netwerkmogelijkheid en een hapje en drankje.

Meer info: lerendeeuregioscheldemond.eu en www.onbegrensdzeeuwsvlaanderen.nl

Schrijf je in.

Alle berichten