AgrEUfood Slotevent

Geïnteresseerd in innovatieve technologieën om recalls te vermijden voor je bedrijf? De partners van het AgrEUfood project stellen een nieuwe SIP-biosensor voor, ontwikkeld met als doel voedselproducten tijdens het productieproces op een goedkope en snelle manier te testen op mogelijke bacteriële verontreinigingen. Tijdens dit gratis en interactief demonstratie-event stellen de partners van het Interreg Vlaanderen-Nederland.

Daarnaast wordt tijdens dit event het nieuwe VLAIO collectief fundamenteel onderzoeksproject ‘SIPORE’ gelanceerd, dat de opportuniteiten van deze SIP-biosensor én het zogenaamde ‘Nanopore DNA sequentiebepalingssysteem’ voor microbiologische analyses in de agrovoedingsindustrie verder zal onderzoeken. Er zal ook toegelicht worden hoe je als bedrijf nog kan aansluiten bij de industriële adviesraad van het SIPORE project, een unieke kans om de projectresultaten van dichtbij op te volgen!

Programma

9:00 -  Aanmelden + koffie
9:30 -  Welkom + inleiding project AgrEUfood
9:40 -  Evoluties in de klassieke voedingsmicrobiologie toegepast in service labs en voedingsindustrie.
9:50 -  Moleculaire methoden voor snelle detectie in de voedingsmicrobiologie
10:00 - Presentatie AgrEUfood biosensor: Verminder recalls door innovatieve sensoring technologie
10:30 - Kick-off VLAIO project SIPORE: voorstelling project, vragenronde en uitnodiging tot deelname in de adviesraad
11:30 - Interactieve sessies
12:30 - Netwerklunch

Alle berichten